1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
Data Redaktor Zmiana
05.11.2018 11:22:23 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 348/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku podczas jego nieobecności.
05.11.2018 11:21:39 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 348/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chudku podczas jego nieobecności.
05.11.2018 11:20:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 347/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku".
05.11.2018 11:19:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 347/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Wymiana i ocieplenie podłogi w świetlicy w Kierzku".
05.11.2018 11:17:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 346/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci".
05.11.2018 11:16:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 346/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci".
05.11.2018 11:11:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 345/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło. 
05.11.2018 11:10:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 345/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło. 
05.11.2018 11:07:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 344/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 11:06:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 344/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
05.11.2018 10:49:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 343/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.05.2018 r. w sprawie informacji za 2017 r. 
05.11.2018 10:38:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 343/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.05.2018 r. w sprawie informacji za 2017 r. 
05.11.2018 10:34:59 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 342/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 
05.11.2018 10:31:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 342/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 
05.11.2018 10:30:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 342/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/2017 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. 
05.11.2018 10:22:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 341/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych.
05.11.2018 10:21:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 341/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem systemów informatycznych poza obszarem Administratora Danych Osobowych.
05.11.2018 10:17:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 340/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 10:16:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 340/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z prywatnych urządzeń informatycznych do celów służbowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 09:34:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 339/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 09:33:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 339/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzania analizy i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 09:19:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 338/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 09:15:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 338/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 08:45:05 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 337/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 08:43:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 337/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
05.11.2018 08:42:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 337/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
02.11.2018 09:18:07 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
02.11.2018 09:16:39 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
02.11.2018 09:08:55 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
02.11.2018 09:08:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
02.11.2018 09:07:19 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. UNIEWAŻNIONY Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
31.10.2018 14:55:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 14:50:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 14:42:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 14:39:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 13:36:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 12:32:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 336/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
31.10.2018 10:20:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r.
31.10.2018 10:20:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 września 2018 r.
31.10.2018 10:18:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2018 r.
31.10.2018 10:18:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2018 r.
31.10.2018 10:14:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 17 września 2018 roku.
31.10.2018 10:14:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 17 września 2018 roku.
31.10.2018 09:59:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 września 2018 roku.
31.10.2018 09:58:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 września 2018 roku.
31.10.2018 09:55:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 roku.
31.10.2018 09:46:36 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 roku.
31.10.2018 09:46:33 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 roku.
31.10.2018 09:46:30 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 roku.
31.10.2018 09:44:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2018 roku.