1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
Data Redaktor Zmiana
25.01.2011 23:25:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 23:14:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 23:02:29 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:50:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:34:24 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:21:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:15:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:15:01 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:14:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:13:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:12:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
25.01.2011 22:10:26 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle"
24.01.2011 11:40:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:39:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:38:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:37:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:36:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:36:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:35:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:34:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:33:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:32:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:27:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:25:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:22:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:21:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:20:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:19:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:18:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 11:17:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
24.01.2011 10:51:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 8/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
24.01.2011 10:46:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 8/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
24.01.2011 10:45:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/11 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
24.01.2011 10:44:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/11 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
19.01.2011 14:58:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.01.2011 14:57:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.01.2011 14:56:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
19.01.2011 14:55:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
18.01.2011 12:18:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy przedsięwzięcia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2518 W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie działek: nr ewid. 871,916,917,870,919 w obrębie wsi Piasecznia i nr ew. 246/242 w obrębie wsi Siarcza Łąka."
18.01.2011 12:16:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy przedsięwzięcia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2518 W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie działek: nr ewid. 871,916,917,870,919 w obrębie wsi Piasecznia i nr ew. 246/242 w obrębie wsi Siarcza Łąka."
18.01.2011 12:12:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy przedsięwzięcia na "Przebudowa drogi powiatowej nr 2518 W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie działek: nr ewid. 871,916,917,870,919 w obrębie wsi Piasecznia i nr ew. 246/242 w obrębie wsi Siarcza Łąka."
18.01.2011 12:10:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2011
18.01.2011 12:09:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2011
18.01.2011 12:08:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2011
18.01.2011 12:07:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2011
18.01.2011 12:06:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2011
17.01.2011 12:54:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia. Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2518 W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie działek: nr ewid. 871,916,917,870,919 w obrębie wsi Piasecznia i nr ew. 246/242 w obrębie wsi Siarcza Łąka."
17.01.2011 12:53:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2011 r. o wydaniu postanowienia. Dotyczy odstąpienia od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2518 W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie działek: nr ewid. 871,916,917,870,919 w obrębie wsi Piasecznia i nr ew. 246/242 w obrębie wsi Siarcza Łąka."
17.01.2011 12:49:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2011
17.01.2011 12:48:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2011