1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
22.06.2011 09:41:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015.
22.06.2011 09:36:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uwaga kandydaci na ławników!!! 22.06.2011 r. zostało załączone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia do Informacji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.kadzidlo.pl w dniu 20 maja 2011 r.
21.06.2011 07:09:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł IX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 21 czerwca 2011 roku
16.06.2011 14:28:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przyłączem na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1513, 1516, 1503 w obrębie wsi Dylewo.
16.06.2011 14:26:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przyłączem na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1513, 1516, 1503 w obrębie wsi Dylewo.
16.06.2011 14:25:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 wraz z przyłączem na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1513, 1516, 1503 w obrębie wsi Dylewo.
14.06.2011 13:24:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł W dniu dzisiejszym (14.06.2011 r.) została załączona dodatkowa dokumentacja do Informacji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.kadzidlo.pl w dniu 20 maja 2011 r.
14.06.2011 13:23:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł W dniu dzisiejszym (14.06.2011 r.) została załączona dodatkowa dokumentacja do Informacji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.kadzidlo.pl w dniu 20 maja 2011 r.
14.06.2011 13:22:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł W dniu dzisiejszym (14.06.2011 r.) została załączona dodatkowa dokumentacja do Informacji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.kadzidlo.pl w dniu 20 maja 2011 r.
14.06.2011 12:19:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015.
14.06.2011 12:11:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu dzisiejszym (14.06.2011 r.) została załączona dodatkowa dokumentacja do Informacji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.kadzidlo.pl w dniu 20 maja 2011 r.
14.06.2011 12:05:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 12:05:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 12:04:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 12:03:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 12:00:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 12:00:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 14.06.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
14.06.2011 10:45:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 45/2011 z dnia 13.06.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
14.06.2011 10:44:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 45/2011 z dnia 13.06.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
13.06.2011 13:38:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł IX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 21 czerwca 2011 roku
13.06.2011 13:01:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł VIII objazdowa Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 czerwca 2011 roku
09.06.2011 22:25:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kadzidło i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
09.06.2011 14:14:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kadzidło i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
09.06.2011 14:13:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kadzidło i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
09.06.2011 14:12:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 44/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kadzidło i jednostkach organizacyjnych Gminy Kadzidło.
09.06.2011 14:09:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 43/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
09.06.2011 14:06:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 42/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
09.06.2011 14:03:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 42/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
08.06.2011 13:17:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn4x70mm2 o długości 75 m wraz z przyłączami napowietrznymi przewodem AsXSN 4x25 mm2 o długości do 32 m w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
08.06.2011 13:15:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn4x70mm2 o długości 75 m wraz z przyłączami napowietrznymi przewodem AsXSN 4x25 mm2 o długości do 32 m w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
08.06.2011 13:13:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn4x70mm2 o długości 75 m wraz z przyłączami napowietrznymi przewodem AsXSN 4x25 mm2 o długości do 32 m w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
08.06.2011 13:10:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn4x70mm2 o długości 497 m wraz z dwoma przyłączami napowietrznymi przewodem AsXSN 4x25 mm2 o długości do 35 m oraz przyłączem kablowym o długości 2 m zakończonym złączem kablowo-pomiarowym ZK-1a+1P w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło".
08.06.2011 13:08:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 czerwca 2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn4x70mm2 o długości 497 m wraz z dwoma przyłączami napowietrznymi przewodem AsXSN 4x25 mm2 o długości do 35 m oraz przyłączem kablowym o długości 2 m zakończonym złączem kablowo-pomiarowym ZK-1a+1P w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło".
08.06.2011 12:00:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
08.06.2011 11:51:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
08.06.2011 11:39:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
08.06.2011 11:37:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
08.06.2011 11:35:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
08.06.2011 11:35:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
07.06.2011 13:27:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
07.06.2011 13:25:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy pozyskania materiałów promocyjnych dla zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
03.06.2011 10:40:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł VII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:38:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł VII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:37:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł VII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:35:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł VII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:27:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:26:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:25:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:25:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 10 czerwca 2011 roku
03.06.2011 10:02:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 czerwca 2011 roku