1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
26.05.2011 11:21:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
26.05.2011 11:13:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
26.05.2011 11:10:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Skrodzka Beata
26.05.2011 11:10:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
26.05.2011 11:08:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Małgorzata Aldona
26.05.2011 11:06:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
26.05.2011 11:04:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
26.05.2011 11:03:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Mróz Halina
26.05.2011 10:56:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Hymkowska Krystyna
26.05.2011 10:51:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
26.05.2011 10:48:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
26.05.2011 10:38:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
25.05.2011 09:26:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wołosz Henryk
25.05.2011 09:24:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
25.05.2011 09:19:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Szlachetka Krzysztof
25.05.2011 09:17:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Cyryl
25.05.2011 09:14:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Zdzisław
25.05.2011 09:12:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek
25.05.2011 08:59:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Olender Bolesław Czesław
25.05.2011 08:55:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Majewski Jan
25.05.2011 08:52:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kur Stanisław
25.05.2011 08:50:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kulasik Jan Mirosław
25.05.2011 08:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Koczkodan Kazimierz
25.05.2011 08:40:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kamiński Marian
25.05.2011 08:37:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Michał
25.05.2011 08:32:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kaczyński Jan
25.05.2011 08:29:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
25.05.2011 08:23:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wołosz Henryk
25.05.2011 08:23:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tabaka Janusz
25.05.2011 08:23:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Szlachetka Krzysztof
25.05.2011 08:22:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Cyryl
25.05.2011 08:21:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Zdzisław
25.05.2011 08:21:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
25.05.2011 08:20:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
25.05.2011 08:19:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
25.05.2011 08:19:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kur Stanisław
25.05.2011 08:06:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
25.05.2011 08:05:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
25.05.2011 08:03:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
25.05.2011 08:02:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
25.05.2011 08:01:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
25.05.2011 08:00:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
24.05.2011 13:00:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.05.2011 r. Numer sprawy: PA.6720.1.2011. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
24.05.2011 12:59:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.05.2011 r. Numer sprawy: PA.6720.1.2011. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.
24.05.2011 10:56:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
24.05.2011 10:48:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
24.05.2011 10:48:49 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
24.05.2011 10:43:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
24.05.2011 10:35:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.
24.05.2011 10:21:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 41/2011 z dnia 23.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2011.