1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
13.08.2012 12:51:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
13.08.2012 12:34:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
13.08.2012 12:33:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOŁA przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku".
09.08.2012 14:32:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
09.08.2012 14:31:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.08.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 379 579,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2012 r."
09.08.2012 11:38:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
09.08.2012 11:35:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
09.08.2012 11:29:58 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Drodzy mieszkańcy gminy Kadzidło, w związku z rozpoczęciem prac nad uchwałą Rady Gminy w Kadzidle w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zwracam
09.08.2012 11:29:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
09.08.2012 09:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
09.08.2012 09:49:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w obrębie wsi Gleba.
09.08.2012 09:49:04 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2012). Dotyczy przedsięwzięcia polegajacego na wydobywaniu kruszywa na terenie działek oznaczonych numerami: 474/1, 480, 481, 482 położonych w
09.08.2012 09:48:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
09.08.2012 09:45:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.08.2012 12:28:35 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
08.08.2012 11:22:51 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo"
08.08.2012 09:41:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 22 sierpnia 2012 roku
08.08.2012 09:36:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16 sierpnia 2012 roku
08.08.2012 09:35:41 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - z kategorii Rok 2012
08.08.2012 09:34:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
08.08.2012 09:18:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 sierpnia 2012 roku
08.08.2012 09:06:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 sierpnia 2012 roku
08.08.2012 08:43:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 10 sierpnia 2012 roku
08.08.2012 08:19:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Budowa energetycznej linii nnN-04kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 179, 180, 207 w obrębie wsi Wach gmina Kadzidło.
08.08.2012 08:18:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.17.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn. "Budowa energetycznej linii nnN-04kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 179, 180, 207 w obrębie wsi Wach gmina Kadzidło.
08.08.2012 08:08:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek: nr ewid. 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gm. Kadzidło.
08.08.2012 08:08:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 sierpnia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek: nr ewid. 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gm. Kadzidło.
03.08.2012 12:39:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.08.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek: nr ewid. 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gm. Kadzidło.
03.08.2012 12:38:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.08.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek: nr ewid. 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gm. Kadzidło.
01.08.2012 11:40:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2012). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowa energetycznej linii nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn z przyłączem i złączem kablowym, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 107/2, 170/10 i 170/9 w obrębie wsi Siarcza Łąka, gmina Kadzidło.
01.08.2012 11:39:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.16.2012). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowa energetycznej linii nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn z przyłączem i złączem kablowym, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 107/2, 170/10 i 170/9 w obrębie wsi Siarcza Łąka, gmina Kadzidło.
31.07.2012 20:07:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rok 2012
31.07.2012 20:07:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rok 2012
31.07.2012 20:07:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rok 2012
31.07.2012 20:03:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rok 2012
31.07.2012 20:01:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rok 2012
31.07.2012 19:53:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rok 2012
31.07.2012 15:03:15 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:55:55 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ POWTÓRNYCH OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:51:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:48:48 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:48:43 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ POWTÓRNYCH OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:47:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ POWTÓRNYCH UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:46:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:46:11 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ POWTÓRNYCH OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 i 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:45:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ POWTÓRNYCH UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:44:32 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ POWTÓRNYCH UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:43:11 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:42:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu WYKAZ UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.
31.07.2012 14:40:15 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł WYKAZ UZGODNIEŃ UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 6 i 7 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KADZIDŁO.