1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
31.07.2012 11:50:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 11:50:04 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 11:48:13 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 listopada 2000r. – tekst jednolity
31.07.2012 11:48:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 11:46:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 11:43:53 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 listopada 2000r. – tekst jednolity
31.07.2012 11:42:28 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego
31.07.2012 11:36:47 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło
31.07.2012 11:36:16 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:35:54 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:34:23 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:33:24 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:32:47 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:32:14 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:31:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:31:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:31:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:30:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:30:27 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:29:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:29:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:28:16 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:27:57 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
31.07.2012 11:20:12 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł Opracowanie Ekofizjograficzne podstawowe dla działek gruntowych o nr ew. 187/16 i 187/18 obręb Piasecznia, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie
27.07.2012 09:26:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami oraz na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi w celu zasilania w energię elektryczną dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 763/3 i 763/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło.
27.07.2012 09:26:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.15.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami oraz na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi w celu zasilania w energię elektryczną dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działek ozn. nr. geod. 763/3 i 763/1 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło.
27.07.2012 09:15:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70 mm 2, o długości 78 metrów w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działki ozn. nr. geodezyjnym 537/2.
27.07.2012 09:14:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej nN 0,4kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70 mm 2, o długości 78 metrów w miejscowości Dylewo, gm. Kadzidło, na terenie działki ozn. nr. geodezyjnym 537/2.
27.07.2012 09:14:31 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej napowietrznej nN 0,4kV przewodem izo
27.07.2012 09:14:17 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
27.07.2012 09:13:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
27.07.2012 09:12:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.07.2012 19:11:34 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12.1 Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".
26.07.2012 19:06:05 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 12.1 Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".
23.07.2012 13:21:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Drugie obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2012 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2011). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
23.07.2012 13:19:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Drugie obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2012 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2011). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
23.07.2012 13:02:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2012 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2011). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
23.07.2012 13:01:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2012 r. (Znak sprawy: PA.6720.1.2011). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
23.07.2012 12:28:44 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2012 r. (Znak sprawy: PA6720.1.2011). Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w cz
23.07.2012 12:18:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu
23.07.2012 12:04:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
23.07.2012 12:02:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.07.2012 11:26:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.07.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gmina Kadzidło.
19.07.2012 11:25:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19.07.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka, gmina Kadzidło.
19.07.2012 11:14:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 lipca 2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
19.07.2012 11:12:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 lipca 2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
17.07.2012 19:17:49 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".
17.07.2012 13:58:16 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".
17.07.2012 13:57:08 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".
17.07.2012 13:54:08 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo".