1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
03.07.2012 13:59:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
03.07.2012 13:52:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
03.07.2012 13:19:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego"
03.07.2012 13:18:09 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 7. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego"
03.07.2012 13:14:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Skrodzka Beata
03.07.2012 13:13:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
03.07.2012 13:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Małgorzata Aldona
03.07.2012 13:10:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
03.07.2012 13:09:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Mróz Halina
03.07.2012 13:07:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Hymkowska Krystyna
03.07.2012 13:04:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
03.07.2012 12:57:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Symołon Alicja
03.07.2012 12:53:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Symołon Alicja
03.07.2012 12:48:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Suchecki Tomasz
03.07.2012 12:35:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Suchecki Tomasz
03.07.2012 12:25:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2012
03.07.2012 12:20:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2012
03.07.2012 12:09:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
03.07.2012 12:01:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
03.07.2012 11:45:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Marzena Anna
03.07.2012 11:27:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Maria
03.07.2012 11:14:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kojtek Józef
03.07.2012 10:49:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Duszak Alicja
03.07.2012 10:36:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Drężek Beata
03.07.2012 10:29:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Chrostek Wiesław
03.07.2012 10:21:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Cekała Elżbieta
03.07.2012 10:11:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Boroń Mirosław
03.07.2012 10:03:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
03.07.2012 09:55:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
03.07.2012 08:59:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
03.07.2012 08:37:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
03.07.2012 08:33:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
03.07.2012 08:32:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
03.07.2012 08:30:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Marzena Anna
03.07.2012 08:25:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Parzych Maria
03.07.2012 08:22:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kojtek Józef
03.07.2012 08:21:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Duszak Alicja
03.07.2012 08:20:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Drężek Beata
03.07.2012 08:18:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Chrostek Wiesław
03.07.2012 08:17:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Cekała Elżbieta
03.07.2012 08:15:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Boroń Mirosław
03.07.2012 08:13:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
03.07.2012 08:09:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
02.07.2012 13:30:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
02.07.2012 13:29:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
02.07.2012 13:29:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
29.06.2012 13:58:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn.: "Budowa energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 537/2 w obrębie wsi Dylewo, gmina Kadzidło".
29.06.2012 13:58:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.14.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia pn.: "Budowa energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 537/2 w obrębie wsi Dylewo, gmina Kadzidło".
29.06.2012 13:15:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka gm. Kadzidło.
29.06.2012 13:14:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519 W Kadzidło - Łyse - Łączki od km 2 + 745 do km 4 + 625 oraz Nr 2522 W Golanka - Grale - Dąbrówka - Szkwa od km 0 + 000 do km 1 + 461" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 27, 141, 226, 273, 847/2 w obrębie wsi Golanka gm. Kadzidło.