1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
20.06.2012 12:32:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
20.06.2012 12:31:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
20.06.2012 12:30:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Majewski Jan
20.06.2012 12:29:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kur Stanisław
20.06.2012 12:28:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
20.06.2012 12:26:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Koczkodan Kazimierz
20.06.2012 12:25:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
20.06.2012 12:23:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Michał
20.06.2012 12:22:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kaczyński Jan
20.06.2012 12:21:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
20.06.2012 12:20:48 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Kadzidle Bieńkowskiego Tadeusza z roku 2012, za rok 2011. z kategorii Radni - rok 2012
20.06.2012 12:20:39 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy w Kadzidle Kaczyńskiego Jana z roku 2012, za rok 2011. z kategorii Radni - rok 2012
20.06.2012 12:19:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.06.2012 12:19:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.06.2012 12:12:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 25 czerwca 2012 roku
18.06.2012 12:06:01 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł XXI Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 25 czerwca 2012 roku z kategorii Rok 2012
18.06.2012 12:04:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
18.06.2012 11:47:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XX Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 24 czerwca 2012 roku
18.06.2012 11:46:58 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł XX Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 24 czerwca 2012 roku z kategorii Rok 2012
18.06.2012 11:45:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.06.2012 13:27:21 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:26:51 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:17:39 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:05:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:04:23 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:02:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
15.06.2012 13:01:27 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidła poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego".
12.06.2012 14:03:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 14:00:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 14:00:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 13:59:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.70.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok.
12.06.2012 13:55:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
12.06.2012 13:54:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
12.06.2012 13:46:35 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała Nr Os.69.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr XV/87/2011 R
12.06.2012 13:43:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
12.06.2012 13:42:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
12.06.2012 13:41:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
12.06.2012 11:21:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:19:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:13:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:09:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł W dniu 12 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2012.
12.06.2012 11:03:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
12.06.2012 11:02:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w 2012 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
08.06.2012 09:42:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:41:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:40:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31.05.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2012.
08.06.2012 09:20:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.