1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
Data Redaktor Zmiana
17.07.2019 09:52:03 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na „Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie"
17.07.2019 09:36:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba  - Kierzek - Zawady" w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
17.07.2019 09:36:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2019) o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - Gleba  - Kierzek - Zawady" w miejscowościach Piasecznia, Gleba i Kierzek.
16.07.2019 14:50:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
16.07.2019 14:48:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lipca 2019 r. (Znak sprawy: GBN.6740.1.04.2019) o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
16.07.2019 11:54:53 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
16.07.2019 11:54:23 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
15.07.2019 11:02:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2019 r.  o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez powiat ostrołęcki. 
15.07.2019 11:01:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2019 r.  o wydaniu decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - właściciel nieustalony przez powiat ostrołęcki. 
12.07.2019 14:54:31 Marta Ciak Edytowano artykuł Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
12.07.2019 14:53:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
12.07.2019 14:51:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca przygotowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
11.07.2019 08:58:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start".
11.07.2019 08:58:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 52/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń "Dobry start".
11.07.2019 08:55:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Dylewie.
11.07.2019 08:54:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Dylewie.
11.07.2019 08:51:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia  Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:51:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia  Pani Marioli Bednarczyk - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:50:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marty Sobiech do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:49:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Marty Sobiech do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:49:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:48:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Joanny Gadomskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:47:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:47:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pana Tomasza Sucheckiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także  do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w tych sprawach.
11.07.2019 08:44:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Joanny Bakuły do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji w tych sprawach, z wyłączeniem wydawania decyzji. 
11.07.2019 08:44:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.07.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle - Pani Joanny Bakuły do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji w tych sprawach, z wyłączeniem wydawania decyzji. 
11.07.2019 08:42:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
11.07.2019 08:41:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
11.07.2019 08:37:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.06.2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
11.07.2019 08:34:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.06.2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
11.07.2019 08:32:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
11.07.2019 08:32:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
11.07.2019 08:27:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
11.07.2019 08:26:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 42/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
11.07.2019 08:06:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:06:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:05:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:04:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:04:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:04:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:03:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:03:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:02:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:01:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:00:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
11.07.2019 08:00:26 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
10.07.2019 15:07:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. świadczeń wychowawczych Joanny Gadomskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 15:07:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. świadczeń wychowawczych Joanny Gadomskiej z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 15:06:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie majątkowe Kierownika działu świadczeń rodzinnych Tomasza Sucheckiego z roku 2019, za rok 2018.
10.07.2019 15:05:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownika działu świadczeń rodzinnych Tomasza Sucheckiego z roku 2019, za rok 2018.