1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
04.05.2012 10:10:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.05.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV oraz na wykonaniu dwóch przyłączy napowietrznych do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło, planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek ozn. nr. geod.: 349, 27, 344, 345, 310, 346.
04.05.2012 07:10:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.04.2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego gminy Kadzidło za 2011 rok.
04.05.2012 07:05:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30.04.2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego gminy Kadzidło za 2011 rok.
30.04.2012 12:37:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.04.2012 12:32:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.04.2012 12:29:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.04.2012 12:07:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XIX Uroczysta Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 maja 2012 roku
30.04.2012 11:13:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
30.04.2012 11:10:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
30.04.2012 10:51:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kadzidło.
30.04.2012 10:50:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kadzidło.
30.04.2012 10:37:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru ławników.
30.04.2012 10:36:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru ławników.
30.04.2012 10:19:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
30.04.2012 09:33:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
30.04.2012 09:30:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
30.04.2012 09:29:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
30.04.2012 09:04:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.04.2012 08:59:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.04.2012 08:55:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
30.04.2012 08:49:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
30.04.2012 07:06:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2012.
30.04.2012 07:05:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2012.
30.04.2012 07:00:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
27.04.2012 10:43:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.7624-6/09/10). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych nr 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gm. Kadzidło".
27.04.2012 10:33:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.7624-6/09/10). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych nr 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gm. Kadzidło".
27.04.2012 10:22:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.7624-6/09/10). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych nr 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gm. Kadzidło".
27.04.2012 07:21:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2012.
27.04.2012 07:20:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2012.
26.04.2012 11:00:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 71 m wraz z przyłączem napowietrznym przewodem AsXSn 4x25 mm2 o długości do 21 m do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 399/7 w miejscowości Gleba, gm. Kadzidło.
26.04.2012 10:59:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.11.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 71 m wraz z przyłączem napowietrznym przewodem AsXSn 4x25 mm2 o długości do 21 m do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 399/7 w miejscowości Gleba, gm. Kadzidło.
26.04.2012 08:27:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 90 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 o długości do 6 m do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 109/8 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło.
26.04.2012 08:26:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.10.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 o długości 90 m wraz z przyłączem kablowym przewodem YAKXS 4x35 mm2 o długości do 6 m do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki nr geod. 109/8 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło.
25.04.2012 14:41:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postępowanie dotyczące wydania decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2012 r. (Znak sprawy: IK.7211.1.2012) w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi w Wachu".
25.04.2012 14:26:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postępowanie dotyczące wydania decyzji Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2012 r. (Znak sprawy: IK.7211.1.2012) w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi w Wachu".
25.04.2012 13:01:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską".
25.04.2012 13:00:45 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską".
25.04.2012 12:55:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2012.
25.04.2012 12:54:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.04.2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2012.
25.04.2012 09:21:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2012 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kadzidło na rok 2012.
25.04.2012 09:21:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2012 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kadzidło na rok 2012.
25.04.2012 09:20:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.04.2012 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Kadzidło na rok 2012.
24.04.2012 08:14:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2012). Dotyczy wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 na działkach nr 364, 365, 587/2 w miejscowości Jeglijowiec, gm. Kadzidło do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 489".
24.04.2012 08:14:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2012). Dotyczy wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70mm2 na działkach nr 364, 365, 587/2 w miejscowości Jeglijowiec, gm. Kadzidło do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 489".
23.04.2012 14:54:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz wykonaniu dwóch przyłączy napowietrznych do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło", przewidzianego do realizacji na terenie działek: 349, 27, 344, 345, 310, 346.
23.04.2012 14:49:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.04.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.8.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz wykonaniu dwóch przyłączy napowietrznych do zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło", przewidzianego do realizacji na terenie działek: 349, 27, 344, 345, 310, 346.
23.04.2012 13:58:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.04.2012 13:57:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.04.2012 13:53:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".
23.04.2012 13:53:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.04.2012 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".