1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
30.03.2012 09:09:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
30.03.2012 09:09:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
30.03.2012 09:05:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
30.03.2012 09:04:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
30.03.2012 08:46:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło "Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla".
30.03.2012 08:45:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło "Skwer im. Księdza Prałata Konstantego Rejchla".
30.03.2012 07:59:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
30.03.2012 07:49:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Dylewo.
30.03.2012 07:45:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej.
30.03.2012 07:44:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej.
30.03.2012 07:35:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.03.2012 07:32:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
30.03.2012 07:27:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
30.03.2012 07:22:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
29.03.2012 15:00:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości około 979 oraz na budowie odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 230 m wraz z przebudową stacji transformatorowej 15/0,4kV w pas drogi powiatowej (dz. nr 597) oraz na budowie przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25 mm2 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 16/1 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło."
29.03.2012 14:59:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości około 979 oraz na budowie odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 230 m wraz z przebudową stacji transformatorowej 15/0,4kV w pas drogi powiatowej (dz. nr 597) oraz na budowie przyłącza napowietrznego wykonanego przewodem AsXSn 4x25 mm2 do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 16/1 w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło."
29.03.2012 11:51:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło."
29.03.2012 11:51:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV przewodem typu AsXSn w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło."
29.03.2012 11:47:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 819/7 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
29.03.2012 11:45:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 819/7 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
29.03.2012 11:45:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 819/7 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło".
29.03.2012 11:40:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz przyłącza energetycznego kablowego nN w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło".
29.03.2012 11:40:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27.03.2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2012). Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz przyłącza energetycznego kablowego nN w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło".
27.03.2012 12:49:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
27.03.2012 12:48:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20.03.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
27.03.2012 12:44:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.02.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
27.03.2012 12:43:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.02.2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
27.03.2012 12:39:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.02.2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
27.03.2012 12:38:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.02.2012 r. w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
26.03.2012 13:37:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
26.03.2012 13:35:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.03.2012 11:39:27 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
23.03.2012 11:38:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".
23.03.2012 11:37:57 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną".
23.03.2012 11:34:43 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
23.03.2012 11:34:20 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
23.03.2012 11:32:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.03.2012 11:31:44 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.03.2012 11:29:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.03.2012 11:27:52 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
23.03.2012 11:26:32 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską".
16.03.2012 09:07:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 09:03:45 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:59:08 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:36:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:35:09 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:35:04 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:34:40 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
16.03.2012 08:34:11 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską"
15.03.2012 14:47:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.03.2012 r. (Znak sprawy: IK.7211.1.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi w Wachu".