1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
15.02.2012 13:57:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2012). Dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie izolowanej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV przewodem AsXSn 4x70 mm2 o długości 48 m na terenie działek o nr ew.: 1503 i 1513 w obrębie wsi Dylewo.
15.02.2012 12:58:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3.1. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
15.02.2012 12:56:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3.1. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
14.02.2012 15:48:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
14.02.2012 15:16:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
14.02.2012 15:16:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie, gm. Kadzidło".
13.02.2012 08:30:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
09.02.2012 10:01:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.7624-6/09/10). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych nr 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia gm. Kadzidło".
09.02.2012 10:00:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.7624-6/09/10). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych nr 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia gm. Kadzidło".
09.02.2012 08:13:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
09.02.2012 08:09:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
09.02.2012 08:09:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.02.2012 12:27:34 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
08.02.2012 11:13:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
08.02.2012 11:12:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
08.02.2012 11:09:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
08.02.2012 11:08:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
08.02.2012 11:03:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
08.02.2012 11:02:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
08.02.2012 10:53:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
08.02.2012 10:52:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. o zamiarze likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
08.02.2012 10:47:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
08.02.2012 10:46:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
08.02.2012 10:20:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.02.2012 10:11:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
08.02.2012 10:04:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
08.02.2012 09:58:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
06.02.2012 14:17:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
06.02.2012 14:14:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
06.02.2012 14:12:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
06.02.2012 14:11:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach projektu pt.: " Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
02.02.2012 12:56:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV przewodem AsXSn 4x95 mm2 o dł. 368 m na terenie działek o nr ew.: 514/1, 514/3, 514/4, 513, 512 i 1502 w obrębie wsi Dylewo.
02.02.2012 12:53:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2012). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej n.n. 0,4 kV przewodem AsXSn 4x95 mm2 o dł. 368 m na terenie działek o nr ew.: 514/1, 514/3, 514/4, 513, 512 i 1502 w obrębie wsi Dylewo.
02.02.2012 08:52:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
02.02.2012 08:49:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
02.02.2012 08:46:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
02.02.2012 08:43:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
02.02.2012 08:40:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
02.02.2012 08:26:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lutego 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.2.2011). Dotyczy "Budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
30.01.2012 08:46:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 01 luty 2012 roku
27.01.2012 07:57:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
27.01.2012 07:57:14 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
27.01.2012 07:56:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
26.01.2012 13:01:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 stycznia 2012 roku. (Znak sprawy: GG.6220.3.2011). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory ściółkowej, głębokiej (cielętnika) dla 40 DJP, na działce nr 194 we wsi Jazgarka, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 96,0 DJP".
26.01.2012 13:00:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 stycznia 2012 roku. (Znak sprawy: GG.6220.3.2011). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obory ściółkowej, głębokiej (cielętnika) dla 40 DJP, na działce nr 194 we wsi Jazgarka, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 96,0 DJP".
25.01.2012 14:57:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 stycznia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami" w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki.
25.01.2012 14:55:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 stycznia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2012). Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami" w ciągu drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki.
24.01.2012 14:57:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Materiały pomocnicze
24.01.2012 14:52:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Materiały pomocnicze
24.01.2012 14:52:42 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Materiały pomocnicze