1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.01.2012 14:48:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Materiały pomocnicze
24.01.2012 14:44:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Materiały pomocnicze
24.01.2012 14:40:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Materiały pomocnicze
24.01.2012 12:11:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2012). Dotyczy odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
24.01.2012 12:10:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.1.2012). Dotyczy odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
20.01.2012 11:22:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
20.01.2012 11:21:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
20.01.2012 09:08:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/93/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
20.01.2012 09:06:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XV/93/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
19.01.2012 12:24:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.01.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2011). Dotyczy odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obory ściółkowej, głębokiej (cielętnika) dla 40 DJP, na działce nr 194 we wsi Jazgarka, gm. Kadzidło...".
19.01.2012 12:23:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17.01.2012 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2011). Dotyczy odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa obory ściółkowej, głębokiej (cielętnika) dla 40 DJP, na działce nr 194 we wsi Jazgarka, gm. Kadzidło...".
19.01.2012 10:51:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 27 stycznia 2012 roku
19.01.2012 10:43:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 26 stycznia 2012 roku
16.01.2012 10:40:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.01.2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pod nazwą: "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
16.01.2012 10:39:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.01.2012 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pod nazwą: "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
13.01.2012 12:45:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2012 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2011). Dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Grale (numer działki 216).
13.01.2012 12:43:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.01.2012 r. (Znak sprawy: GG.6840.1.2011). Dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Grale (numer działki 216).
11.01.2012 20:53:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
11.01.2012 14:12:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2012.
11.01.2012 10:56:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydziału Cywilnego na kadencję 2012-2015.
11.01.2012 10:44:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydziału Cywilnego na kadencję 2012-2015.
11.01.2012 10:40:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydziału Cywilnego na kadencję 2012-2015.
11.01.2012 10:38:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydziału Cywilnego na kadencję 2012-2015.
11.01.2012 10:36:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydziału Cywilnego na kadencję 2012-2015.
10.01.2012 13:08:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2012 r. (Znak: GG.6220.1.2012). Dotyczy "Przebudowy mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
10.01.2012 13:07:19 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2012 r. (Znak: GG.6220.1.2012). Dotyczy "Przebudowy mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
10.01.2012 13:06:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2012 r. (Znak: GG.6220.1.2012). Dotyczy "Przebudowy mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
10.01.2012 13:05:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 stycznia 2012 r. (Znak: GG.6220.1.2012). Dotyczy "Przebudowy mostu na rzece Rozoga wraz z dojazdami, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 275/1, 275/2 i 845 w obrębie wsi Kadzidło".
04.01.2012 10:42:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 85/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
04.01.2012 10:41:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 85/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
04.01.2012 10:29:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 84/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
04.01.2012 10:28:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 84/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
04.01.2012 08:08:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/95/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
04.01.2012 08:07:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/95/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
04.01.2012 08:03:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/94/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
04.01.2012 08:03:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/94/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
04.01.2012 07:51:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/93/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
04.01.2012 07:50:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/93/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
04.01.2012 07:37:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/92/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
04.01.2012 07:34:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/92/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dadatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
04.01.2012 07:18:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/91/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
04.01.2012 07:18:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/91/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
04.01.2012 07:09:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
04.01.2012 07:06:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
03.01.2012 20:36:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/88/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012.
03.01.2012 14:45:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/89/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy rejonowej Soleczniki.
03.01.2012 14:44:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/89/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną gminy rejonowej Soleczniki.
03.01.2012 14:39:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/88/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012.
03.01.2012 14:34:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/87/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
03.01.2012 14:28:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/87/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.