1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
03.01.2012 14:14:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/86/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
03.01.2012 14:08:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/86/2011 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
03.01.2012 13:54:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XV/85/2011 z dnia 28.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2023.
03.01.2012 13:49:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XV/85/2011 z dnia 28.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2023.
03.01.2012 07:38:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIV/84/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów kl. I-III szkoły podstawowej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
03.01.2012 07:38:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIV/84/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów kl. I-III szkoły podstawowej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.01.2012 14:46:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XVI-XXVII
02.01.2012 14:45:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje IV-XV
02.01.2012 14:23:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
02.01.2012 14:17:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
02.01.2012 14:16:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".
29.12.2011 10:41:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 83/2011 z dnia 23.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.12.2011 10:38:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 83/2011 z dnia 23.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.12.2011 10:05:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.513.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
29.12.2011 10:04:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.513.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
29.12.2011 09:51:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr Os.512.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
29.12.2011 09:50:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Os.512.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2012-2023.
28.12.2011 13:06:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 75/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
28.12.2011 12:23:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 75/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
27.12.2011 14:27:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 77/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.12.2011 14:09:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 77/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.12.2011 12:48:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 82/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło.
27.12.2011 12:36:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 82/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie gminy Kadzidło.
27.12.2011 10:30:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 81/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.12.2011 10:27:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 81/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.12.2011 09:44:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 80/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.12.2011 09:39:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 80/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.12.2011 09:25:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 79/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
27.12.2011 09:24:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 79/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
23.12.2011 11:24:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Ogłoszenie o wyborze oferty z 23.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2012 roku".
23.12.2011 11:23:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19. Ogłoszenie o wyborze oferty z 23.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2012 roku".
19.12.2011 11:42:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 18. Ogłoszenie o wyborze oferty z 19.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
19.12.2011 11:41:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 18. Ogłoszenie o wyborze oferty z 19.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Czarni, gmina Kadzidło".
16.12.2011 08:39:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
16.12.2011 08:39:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 17. Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
16.12.2011 08:38:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 17. Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
16.12.2011 08:37:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 17. Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.12.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
15.12.2011 13:49:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 grudnia 2011 r. (Znak: GG.6220.3.2011) w sprawie "Budowy obory ściółkowej, głębokiej dla 40 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 96 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 194 w obrębie wsi Jazgarka.
15.12.2011 13:48:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 grudnia 2011 r. (Znak: GG.6220.3.2011) w sprawie "Budowy obory ściółkowej, głębokiej dla 40 DJP w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 96 DJP" na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 194 w obrębie wsi Jazgarka.
15.12.2011 13:35:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 grudnia 2011 r. (Znak: GG.6220.2.2011) w sprawie "budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
15.12.2011 13:34:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 grudnia 2011 r. (Znak: GG.6220.2.2011) w sprawie "budowy warsztatu samochodowego - mechanika pojazdowa" na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 197/26 i 197/29 w obrębie wsi Kadzidło.
09.12.2011 14:16:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2012".
09.12.2011 14:15:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 20. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2012".
09.12.2011 14:14:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 20. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2012".
09.12.2011 14:14:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 20. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2012".
06.12.2011 17:10:03 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
06.12.2011 17:09:52 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
06.12.2011 17:05:52 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
06.12.2011 16:55:22 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"
06.12.2011 16:50:46 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic i do budynków będących w zarządzie Gminy Kadzidło"