1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
30.11.2011 13:25:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 78/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
30.11.2011 13:22:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 78/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
30.11.2011 13:20:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 77/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
28.11.2011 14:31:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
28.11.2011 14:30:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
28.11.2011 14:27:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło w sprawie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło
28.11.2011 13:21:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej".
28.11.2011 13:19:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej".
24.11.2011 12:03:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 listopada 2011 roku
24.11.2011 10:16:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 76/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
24.11.2011 10:15:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 76/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
24.11.2011 10:14:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 75/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.
21.11.2011 12:19:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
21.11.2011 12:18:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
21.11.2011 12:18:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
21.11.2011 12:17:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
21.11.2011 12:16:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
18.11.2011 21:06:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIII/83/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku.
18.11.2011 21:03:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/83/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku.
18.11.2011 21:02:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/83/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2012 roku.
18.11.2011 20:55:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/82/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
18.11.2011 20:55:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/82/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
18.11.2011 20:50:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/81/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
18.11.2011 20:49:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/81/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
18.11.2011 14:50:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/80/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
18.11.2011 14:49:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/80/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
18.11.2011 14:45:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/79/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
18.11.2011 14:45:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/79/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
18.11.2011 14:36:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/78/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
18.11.2011 14:26:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/78/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
18.11.2011 14:15:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/77/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
18.11.2011 14:12:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/77/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
18.11.2011 14:04:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/76/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
18.11.2011 14:03:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/76/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
18.11.2011 13:57:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/75/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
18.11.2011 13:56:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/75/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
18.11.2011 13:51:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/74/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 13:45:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/74/2011 z dnia 10.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 13:33:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIII/73/2011 z dnia 10.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
18.11.2011 13:07:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Ogłoszenie o wyborze oferty z 18.11.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
18.11.2011 13:07:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 16. Ogłoszenie o wyborze oferty z 18.11.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dostawa energii elektrycznej".
18.11.2011 12:58:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XIII/73/2011 z dnia 10.11.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
18.11.2011 09:48:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 74/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 09:44:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 74/2011 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
18.11.2011 08:40:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:22:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:21:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:18:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:13:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
18.11.2011 08:11:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18.11.2011 r. Dotyczy prac nad projektem Uchwały Rady Gminy w Kadzidle w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.