1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
Data Redaktor Zmiana
19.11.2010 14:11:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30.1. UWAGA!!! MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
19.11.2010 14:08:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 30.1. UWAGA!!! MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
19.11.2010 13:58:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.
19.11.2010 13:57:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.
19.11.2010 13:56:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.
19.11.2010 13:54:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle.
19.11.2010 13:51:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18.11.2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
19.11.2010 13:49:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 18.11.2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
18.11.2010 17:57:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 32. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
18.11.2010 17:56:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 32. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
18.11.2010 17:56:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 32. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
17.11.2010 14:40:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 31. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
17.11.2010 14:39:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 31. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
17.11.2010 14:38:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 31. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
17.11.2010 14:30:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kadzidło serdecznie zaprasza Panie i Panów sołtysów z terenu Gminy Kadzidło na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 23 listopada (wtorek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kadzidle.
16.11.2010 15:24:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
16.11.2010 15:21:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
16.11.2010 15:19:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 30. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
16.11.2010 13:13:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół w Wachu.
16.11.2010 13:13:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Zespole Szkół w Wachu.
16.11.2010 13:11:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
16.11.2010 13:11:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
16.11.2010 13:09:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
16.11.2010 13:08:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmiany składu osobowego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
16.11.2010 11:37:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 29. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
16.11.2010 11:37:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 29. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
16.11.2010 11:36:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 29. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
12.11.2010 15:21:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych.
12.11.2010 15:20:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych.
10.11.2010 12:20:29 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 12:19:51 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 12:15:14 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 12:13:58 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 12:13:24 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 12:12:59 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
10.11.2010 07:51:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 października 2010 r.
10.11.2010 07:51:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 października 2010 r.
10.11.2010 07:48:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł LI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 10 października 2010 r.
08.11.2010 09:25:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2010
08.11.2010 09:24:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
08.11.2010 09:23:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2010
05.11.2010 14:51:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 14:50:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:40:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:39:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:35:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:35:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 13:34:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 352/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
04.11.2010 13:32:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 355/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
04.11.2010 13:19:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 355/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.