1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
12.05.2020 13:45:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"
12.05.2020 13:44:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło"
12.05.2020 13:28:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:27:33 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:24:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
12.05.2020 13:15:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.   
12.05.2020 13:15:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.   
12.05.2020 13:12:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
12.05.2020 13:11:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
12.05.2020 13:10:29 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
12.05.2020 13:10:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
12.05.2020 13:07:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło
12.05.2020 13:06:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło
12.05.2020 13:00:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku oraz zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku.
12.05.2020 12:59:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 roku oraz zmienionej Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku.
12.05.2020 12:21:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
12.05.2020 12:21:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
12.05.2020 12:16:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu
12.05.2020 12:16:09 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu
12.05.2020 12:12:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu
12.05.2020 12:12:14 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu
12.05.2020 12:08:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2020 r.
12.05.2020 12:07:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2020 r.
12.05.2020 12:02:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
12.05.2020 12:02:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
12.05.2020 11:58:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
12.05.2020 11:57:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
12.05.2020 11:36:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
12.05.2020 11:34:12 Marta Ciak Edytowano artykuł Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
12.05.2020 11:33:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
12.05.2020 11:24:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
12.05.2020 11:22:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
11.05.2020 15:05:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
08.05.2020 14:08:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.
08.05.2020 14:07:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku.
06.05.2020 11:44:52 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 11:44:15 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 11:43:50 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 11:41:46 Marta Ciak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 11:36:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 11:34:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6831.38.2019), że w dniu 5 maja 2020 zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej  w decyzji znak: GG.6831.38.2019 z dnia 5 marca 2020 roku o zatwierdzeniu podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Grale, oznaczonej nr ewid. 234. 
06.05.2020 07:37:24 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
06.05.2020 07:37:21 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku referenta ds. planowania przestrzennego.
06.05.2020 07:37:00 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
06.05.2020 07:36:56 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
06.05.2020 07:35:37 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. podatkowych.
06.05.2020 07:35:34 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. podatkowych.
04.05.2020 12:40:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kadzidło".
30.04.2020 08:12:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.04.2020 08:10:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.