1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
11.10.2011 07:10:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17 października 2011 roku
11.10.2011 07:10:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17 października 2011 roku
10.10.2011 11:30:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2, 287/1 w miejscowości Jazgarka i 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w miejscowości Krobia, gm. Kadzidło."
10.10.2011 11:29:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2, 287/1 w miejscowości Jazgarka i 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w miejscowości Krobia, gm. Kadzidło."
07.10.2011 12:40:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 września 2011 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych w Gminie Kadzidło, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
07.10.2011 12:39:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 września 2011 r. o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych w Gminie Kadzidło, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
05.10.2011 08:39:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 988 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:38:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 988 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:33:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 i 319 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:32:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 315 i 319 w miejscowości Brzozówka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:28:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 08:27:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.10.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 w miejscowości Golanka, gm. Kadzidło."
05.10.2011 07:55:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
05.10.2011 07:37:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
30.09.2011 12:35:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.09.2011 11:54:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.09.2011 11:54:24 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
30.09.2011 11:22:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 59/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.09.2011 12:37:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 193/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
27.09.2011 12:36:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 193/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
27.09.2011 11:08:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr 14/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2011 rok.
27.09.2011 11:00:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 14/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2011 rok.
27.09.2011 10:59:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 14/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kadzidło na 2011 rok.
27.09.2011 10:48:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr 13/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
27.09.2011 10:47:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr 13/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
27.09.2011 10:46:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
27.09.2011 10:43:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kadzidło przyjętej w Uchwale Nr III/7/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
27.09.2011 10:35:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 445/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011 - 2021.
27.09.2011 10:32:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 445/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011 - 2021.
27.09.2011 10:21:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr 73/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
27.09.2011 10:00:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 73/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
27.09.2011 09:59:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 73/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kadzidło sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
26.09.2011 14:34:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2 i 287/1 w obrębie wsi Jazgarka oraz 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w obrębie wsi Krobia".
26.09.2011 14:33:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2 i 287/1 w obrębie wsi Jazgarka oraz 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w obrębie wsi Krobia".
26.09.2011 14:32:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2 i 287/1 w obrębie wsi Jazgarka oraz 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w obrębie wsi Krobia".
26.09.2011 14:32:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 286, 285, 284, 279, 278, 273/1, 274/1, 287/2 i 287/1 w obrębie wsi Jazgarka oraz 74, 73, 4/3, 5/3, 76, 75 w obrębie wsi Krobia".
23.09.2011 09:25:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.09.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie."
23.09.2011 09:20:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.09.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie."
22.09.2011 14:06:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 66/2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
22.09.2011 14:02:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 66/2011 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
22.09.2011 13:52:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 65/2011 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
22.09.2011 13:48:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 65/2011 z dnia 08.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
22.09.2011 13:46:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 64/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
21.09.2011 14:36:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
21.09.2011 14:35:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
21.09.2011 14:28:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
15.09.2011 12:04:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.09.2011 r. Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie wsi Grale, oznaczonej numerem geodezyjnym 216.
15.09.2011 12:03:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.09.2011 r. Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie wsi Grale, oznaczonej numerem geodezyjnym 216.
15.09.2011 12:01:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.09.2011 r. Dotyczy sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie wsi Grale, oznaczonej numerem geodezyjnym 216.
15.09.2011 11:56:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 988 w obrębie wsi Golanka gmina Kadzidło".