1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
15.09.2011 11:56:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 988 w obrębie wsi Golanka gmina Kadzidło".
15.09.2011 11:31:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi 315 i 319 w obrębie wsi Brzozówka gmina Kadzidło".
15.09.2011 11:29:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi 315 i 319 w obrębie wsi Brzozówka gmina Kadzidło".
15.09.2011 11:22:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/2 w obrębie wsi Golanka gmina Kadzidło".
15.09.2011 11:16:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13.09.2011 r. Dotyczy "Budowy energetycznej linii nnN-0,4kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4x70 mm2, na terenie działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/2 w obrębie wsi Golanka gmina Kadzidło".
15.09.2011 09:05:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
15.09.2011 08:57:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
15.09.2011 08:55:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
14.09.2011 09:29:24 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.09.2011 r. - Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011." z kategorii Ogłosz
13.09.2011 13:57:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
13.09.2011 13:56:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.09.2011 13:41:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku."
13.09.2011 13:40:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku."
13.09.2011 09:59:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 63/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.09.2011 09:59:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 63/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.09.2011 09:56:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 62/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.09.2011 09:55:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 62/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.09.2011 09:48:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 21 września 2011 roku
13.09.2011 09:38:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 19 września 2011 roku
13.09.2011 08:46:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/68/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
13.09.2011 08:45:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/68/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
13.09.2011 08:42:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/67/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wyboru ławników.
13.09.2011 08:41:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/67/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie wyboru ławników.
13.09.2011 08:38:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/66/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie skargi Pana Romana Prusaczyka zam. Strzałki na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
13.09.2011 08:36:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/66/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie skargi Pana Romana Prusaczyka zam. Strzałki na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
13.09.2011 08:33:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/65/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
13.09.2011 08:33:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/65/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
13.09.2011 08:30:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/64/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
13.09.2011 08:30:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/64/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
13.09.2011 08:24:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/63/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
13.09.2011 08:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/63/2011 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
13.09.2011 08:11:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/62/2011 z dnia 31.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
13.09.2011 08:08:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XI/62/2011 z dnia 31.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
05.09.2011 14:14:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:12:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:10:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:10:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:10:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:09:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
05.09.2011 14:08:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dylewie".
01.09.2011 11:32:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
01.09.2011 11:31:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
01.09.2011 11:27:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
31.08.2011 10:24:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 350/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
31.08.2011 10:23:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 350/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
29.08.2011 09:15:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kadzidło dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
29.08.2011 09:13:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kadzidło dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
29.08.2011 09:02:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kadzidło dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
29.08.2011 09:00:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26.08.2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kadzidło dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.
29.08.2011 08:09:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 61/2011 z dnia 22.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.