1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
11.08.2011 11:06:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9. Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Rozbiórka budynku strażnicy OSP i zakup materiałów budowlanych rozbiórkowych".
10.08.2011 12:21:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
10.08.2011 12:20:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy pięciu elektrowni wiatrowych w Brzozówce i Dylewie.
05.08.2011 08:38:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 53/2011 z dnia 01.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
05.08.2011 08:32:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 53/2011 z dnia 01.08.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
05.08.2011 08:19:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:18:51 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:18:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
05.08.2011 08:17:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 sierpnia 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem izolowanym samonośnym typu AsXSn 4 x 70 mm2 o długości 316 m w miejscowości Kuczyńskie, gm. Kadzidło.
03.08.2011 07:38:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2011.
03.08.2011 07:37:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 52/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2011.
03.08.2011 07:35:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:34:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 51/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:31:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
03.08.2011 07:21:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 49/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
03.08.2011 07:18:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 49/2011 z dnia 22.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
27.07.2011 12:25:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 10. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 27.07.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
27.07.2011 12:24:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 27.07.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
27.07.2011 12:24:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 27.07.2011 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
25.07.2011 16:35:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Wachu".
25.07.2011 16:29:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Wachu".
25.07.2011 15:49:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Wachu".
25.07.2011 15:48:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Wachu".
20.07.2011 13:27:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem typu AsXSn 4 x 70 mm2 na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi 48 i 266 w obrębie wsi Kuczyńskie.
20.07.2011 13:26:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lipca 2011 r. Dotyczy budowy energetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV przewodem typu AsXSn 4 x 70 mm2 na terenie działek gruntów oznaczonych numerami ewidencyjnymi 48 i 266 w obrębie wsi Kuczyńskie.
18.07.2011 13:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:28:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:25:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:24:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:21:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 roku.
18.07.2011 13:21:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 3/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2011 roku.
18.07.2011 13:18:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 marca 2011 roku.
18.07.2011 13:18:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 2/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 10 marca 2011 roku.
18.07.2011 13:15:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 1/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2010 roku.
18.07.2011 13:14:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 1/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2010 roku.
18.07.2011 13:12:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 64/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 października 2010 roku.
18.07.2011 13:11:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 64/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 8 października 2010 roku.
18.07.2011 13:10:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 63/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 września 2010 roku.
18.07.2011 13:10:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 63/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 24 września 2010 roku.
18.07.2011 13:07:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 lipca 2011 roku.
18.07.2011 13:07:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 7/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 4 lipca 2011 roku.
18.07.2011 13:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 roku.
18.07.2011 13:05:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 roku.
18.07.2011 13:04:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 11 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:03:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 5/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 11 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:02:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 5 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:02:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 5 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:01:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 5 maja 2011 roku.
18.07.2011 13:01:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 5 maja 2011 roku.