1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
Data Redaktor Zmiana
22.10.2009 09:20:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 października 2009 r.
21.10.2009 15:08:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 21.10.2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
21.10.2009 15:07:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 21.10.2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
21.10.2009 15:06:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 21.10.2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
20.10.2009 08:19:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 26 czerwca 2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zadania pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu”.
20.10.2009 08:19:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 26 czerwca 2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zadania pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu”.
20.10.2009 08:19:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 26 czerwca 2009 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zadania pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu”.
19.10.2009 14:31:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 267/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
19.10.2009 14:28:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 267/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
19.10.2009 13:38:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XXXVIII/204/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
19.10.2009 13:14:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XXXVIII/205/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
19.10.2009 13:12:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XXXVIII/205/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Jana Sobiecha na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
19.10.2009 13:09:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XXXVIII/204/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
19.10.2009 12:02:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
19.10.2009 12:02:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
19.10.2009 11:50:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
13.10.2009 09:24:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 09:20:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 09:06:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:58:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:51:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:30:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:23:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:21:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
13.10.2009 08:20:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 14.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
09.10.2009 13:16:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 października 2009 r.
09.10.2009 13:11:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 października 2009 r.
09.10.2009 13:10:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 października 2009 r.
08.10.2009 10:17:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 265/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 10:13:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 264/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
08.10.2009 10:09:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 261/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 10:02:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 266/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 roku.
08.10.2009 08:36:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 263/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 08:22:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 266/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 roku.
08.10.2009 08:21:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 265/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 08:20:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 263/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 08:20:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 261/09 z dnia 25.09.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 08:19:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 264/09 z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
08.10.2009 08:18:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 263/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
08.10.2009 08:15:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 262/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
08.10.2009 08:14:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 262/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
06.10.2009 14:55:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:54:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:53:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:51:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:49:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:48:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:40:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:39:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.
06.10.2009 14:36:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1,220,420 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r.