1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
07.07.2011 10:23:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/50/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło.
07.07.2011 10:19:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/49/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
07.07.2011 10:18:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/49/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni.
07.07.2011 10:13:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/48/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2010.
07.07.2011 10:03:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/48/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za rok 2010.
07.07.2011 09:49:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/47/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2010.
07.07.2011 09:37:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/47/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za rok 2010.
07.07.2011 09:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
07.07.2011 09:32:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/46/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło.
07.07.2011 09:29:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 09:27:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 09:18:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/45/2011 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 09:04:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VII/44/2011 z dnia 14.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
07.07.2011 09:00:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VII/44/2011 z dnia 14.06.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
07.07.2011 08:26:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/43/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie skarg Pana Jana Sobiecha zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 08:22:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/43/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie skarg Pana Jana Sobiecha zam. Brzozówka na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
07.07.2011 08:18:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/42/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia.
07.07.2011 08:16:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/42/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło w części dotyczącej obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Piasecznia.
07.07.2011 08:12:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/41/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
07.07.2011 08:11:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/41/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
07.07.2011 08:08:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/38/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zakreślenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.07.2011 08:06:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr VI/38/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zakreślenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.07.2011 08:04:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/40/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
07.07.2011 08:02:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/40/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo.
07.07.2011 07:53:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r. i zmienionej uchwałą nr L/273/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2010 r.
07.07.2011 07:46:49 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r. i zmienionej uchwałą nr L/273/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2010 r.
07.07.2011 07:42:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r. i zmienionej uchwałą nr L/273/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2010 r.
07.07.2011 07:42:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r. i zmienionej uchwałą nr L/273/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2010 r.
07.07.2011 07:36:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/39/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r. i zmienionej uchwałą nr L/273/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 października 2010 r.
07.07.2011 07:27:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/38/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zakreślenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.07.2011 07:26:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/38/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zakreślenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
07.07.2011 07:22:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/37/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 07:19:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/37/2011 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
07.07.2011 07:16:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/36/2011 z dnia 11.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
07.07.2011 07:08:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr VI/36/2011 z dnia 11.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
04.07.2011 14:07:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
04.07.2011 14:06:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
04.07.2011 14:05:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło."
04.07.2011 12:31:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
04.07.2011 12:30:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów których termin spłaty rat przypada na 2011 r."
29.06.2011 12:20:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 47/2011 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w 2011 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
29.06.2011 12:17:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 47/2011 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w 2011 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
29.06.2011 12:12:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.06.2011 12:10:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.06.2011 12:09:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.06.2011 12:09:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 46/2011 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
29.06.2011 09:56:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł X Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 lipca 2011 roku
29.06.2011 09:55:38 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł X Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 lipca 2011 roku
29.06.2011 09:55:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł X Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 lipca 2011 roku
29.06.2011 09:52:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł X Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 lipca 2011 roku