1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
Data Redaktor Zmiana
25.06.2009 14:45:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:44:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:41:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:30:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:28:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:28:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 14:25:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 12:29:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
25.06.2009 12:27:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
25.06.2009 12:26:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r.
25.06.2009 12:24:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r.
25.06.2009 12:09:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
25.06.2009 12:07:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
23.06.2009 13:04:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie - 22.06.2009 r.
23.06.2009 13:03:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie - 22.06.2009 r.
22.06.2009 11:19:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 19.06.2009 r.
22.06.2009 11:13:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 19.06.2009 r.
17.06.2009 15:51:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16 czerwca 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki i drogi dojazdowej od ulicy Kościuszki w Kadzidle.
17.06.2009 15:51:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16 czerwca 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki i drogi dojazdowej od ulicy Kościuszki w Kadzidle.
17.06.2009 15:49:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16 czerwca 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej, Moniuszki i drogi dojazdowej od ulicy Kościuszki w Kadzidle.
17.06.2009 15:44:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
17.06.2009 15:44:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
17.06.2009 15:42:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
17.06.2009 12:04:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Dariusz Łukaszewski
17.06.2009 12:03:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Dariusz Łukaszewski
17.06.2009 11:59:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Dariusz Łukaszewski
15.06.2009 12:42:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:42:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:40:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:40:11 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:37:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:36:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:34:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:32:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:31:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:31:06 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:30:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:30:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:27:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:26:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:25:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:24:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:24:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:23:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
15.06.2009 12:21:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 9.Przetarg nieograniczony na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wachu
10.06.2009 15:24:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
10.06.2009 15:23:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
10.06.2009 15:18:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
10.06.2009 15:17:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
09.06.2009 14:10:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 9 czerwca 2009 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie o obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 744 184 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem"