1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
Data Redaktor Zmiana
10.08.2010 11:03:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLIV/10 z XLIV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 maja 2010.
09.08.2010 10:52:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/261/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.08.2010 10:24:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/264/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
09.08.2010 10:21:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/264/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
09.08.2010 10:20:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/263/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
09.08.2010 10:19:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/263/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
09.08.2010 10:17:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVIII/262/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
09.08.2010 10:16:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/262/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
09.08.2010 10:15:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Nr XLVIII/261/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.08.2010 10:13:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVIII/261/10 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.08.2010 10:09:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 339/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 10:08:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 339/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 10:07:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 338/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 10:05:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 338/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 10:03:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 337/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 10:02:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 337/10 z dnia 04.08.2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
09.08.2010 09:58:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 335/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.08.2010 09:54:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 335/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.08.2010 09:54:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 335/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
05.08.2010 19:03:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 18:51:55 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 18:32:20 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 17:38:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 14:00:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 13:59:06 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 13:50:57 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 13:43:08 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 13:39:59 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
05.08.2010 13:34:10 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
30.07.2010 16:18:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 21. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.07.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło".
30.07.2010 16:17:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 21. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.07.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło".
28.07.2010 14:09:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 23.07.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi relacji Charcibałda-Zdunek-Zalesie nr 2513 w km 3+820-5+020 Obręb Wach Gmina Kadzidło.
28.07.2010 14:07:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 23.07.2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi relacji Charcibałda-Zdunek-Zalesie nr 2513 w km 3+820-5+020 Obręb Wach Gmina Kadzidło.
27.07.2010 14:46:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 336/10 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kadzidło za II kwartał 2010 r.
27.07.2010 14:44:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 336/10 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kadzidło za II kwartał 2010 r.
27.07.2010 14:42:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 334/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kadzidło wprowadzonego zarządzeniem nr 57-07 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2007 r.
27.07.2010 14:40:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 335/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
27.07.2010 14:40:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 334/10 z dnia 26.07.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kadzidło wprowadzonego zarządzeniem nr 57-07 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 czerwca 2007 r.
22.07.2010 10:47:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13.
22.07.2010 10:41:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13.
22.07.2010 10:40:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 21. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13.
20.07.2010 11:44:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20.4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:43:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 20.4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:42:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20.3. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:40:58 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 20.3. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:23:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20.2. Modyfikacja odpowiedzi zamieszczonej w dniu 14 lipca 2010 r. z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:22:02 Marta Ciak Edytowano artykuł 20.2. Modyfikacja odpowiedzi zamieszczonej w dniu 14 lipca 2010 r. z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
20.07.2010 11:20:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 20.2. Modyfikacja odpowiedzi zamieszczonej w dniu 14 lipca 2010 r. z dnia 20 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
19.07.2010 11:58:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
19.07.2010 11:57:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."