1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
Data Redaktor Zmiana
02.05.2011 14:08:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 30/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
02.05.2011 14:05:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 30/2011 z dnia 28.04.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
26.04.2011 14:54:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:53:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:50:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:48:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:36:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 29/2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2011.
26.04.2011 14:34:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 29/2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2011.
26.04.2011 14:32:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 28/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie powołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
26.04.2011 14:31:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie odwołania zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
22.04.2011 09:11:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 kwietnia 2011 roku
19.04.2011 08:53:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
19.04.2011 08:51:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
19.04.2011 08:50:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2011 roku. Dotyczy budowy linii energetycznej napowietrznej nN 04kV przewodem izolowanym typu AsXSn - 4x70mm2, o długości 856 metrów w miejscowości Chudek, gm. Kadzidło.
15.04.2011 14:20:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie gminy Kadzidło.
15.04.2011 14:19:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2528W Wach-Piasecznia-Gleba na terenie gminy Kadzidło.
13.04.2011 10:42:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:41:45 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:39:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 10:37:43 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dotyczy zamówienia na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle
13.04.2011 09:56:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 22/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
13.04.2011 08:33:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 26/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2011.
13.04.2011 08:27:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 26/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2011.
13.04.2011 08:23:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 25/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie powołania przewodniczącego i sekretarza zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.04.2011 08:23:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 25/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie powołania przewodniczącego i sekretarza zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.04.2011 08:21:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 24/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie odwołania przewodniczącego i sekretarza zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.04.2011 08:20:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 24/2011 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie odwołania przewodniczącego i sekretarza zarządu Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
13.04.2011 08:17:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 23/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
13.04.2011 08:16:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 23/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
13.04.2011 08:14:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 22/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
13.04.2011 08:03:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:50:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:49:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:48:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:44:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:21:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.
13.04.2011 07:18:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 20/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Jazgarka.
13.04.2011 07:17:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 20/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Jazgarka.
13.04.2011 07:11:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/2011 z dnia 21.03.2011 r. uchylające uchwałę Nr 15/96 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 14 października 1996 roku w sprawie zatwierdzenia statutu wspólnoty grutnowej wsi Jazgarka.
13.04.2011 07:10:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/2011 z dnia 21.03.2011 r. uchylające uchwałę Nr 15/96 Zarządu Gminy Kadzidło z dnia 14 października 1996 roku w sprawie zatwierdzenia statutu wspólnoty grutnowej wsi Jazgarka.
12.04.2011 19:23:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/11 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kadzidle.
12.04.2011 11:26:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/35/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
12.04.2011 11:25:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/34/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skarg złożonych przez Pana Jana Sobiech na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
12.04.2011 11:22:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr V/33/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
12.04.2011 11:21:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/33/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przedłużenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
12.04.2011 11:19:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/32/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie: zmiany uchwaly XLII/237/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
12.04.2011 11:14:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/31/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
12.04.2011 11:07:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/30/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
12.04.2011 11:04:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/29/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kadzidło.
12.04.2011 11:01:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr V/28/2011 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.