1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
19.05.2010 07:57:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 07:56:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2010.
19.05.2010 07:51:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 07:50:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLIII/10 z XLIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2010.
19.05.2010 07:49:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2010.
19.05.2010 07:38:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 07:34:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XL/09 z XL Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 r.
19.05.2010 07:33:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 07:32:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XLI/10 z XLI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 marca 2010.
19.05.2010 07:28:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XL/09 z XL Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 r.
18.05.2010 12:38:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.05.2010 12:36:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.05.2010 12:23:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
18.05.2010 12:07:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
18.05.2010 12:05:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
18.05.2010 10:58:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
18.05.2010 10:52:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
18.05.2010 10:43:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Marzena Anna
18.05.2010 10:38:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Marzena Anna
18.05.2010 10:33:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Boroń Mirosław
18.05.2010 10:30:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Boroń Mirosław
17.05.2010 14:32:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
17.05.2010 14:31:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
17.05.2010 14:31:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 15. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 14 maja 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku".
15.05.2010 16:31:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
15.05.2010 16:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
15.05.2010 16:30:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
15.05.2010 16:29:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
14.05.2010 22:13:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2010 w gminie Kadzidło.
14.05.2010 22:13:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2010 w gminie Kadzidło.
14.05.2010 22:12:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2010 w gminie Kadzidło.
14.05.2010 22:11:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w roku 2010 w gminie Kadzidło.
14.05.2010 12:15:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
14.05.2010 12:14:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 14. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
13.05.2010 12:55:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wołosz Henryk
13.05.2010 12:53:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowski Mirosław
13.05.2010 12:49:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Trzciński Stanisław
13.05.2010 12:46:55 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Tabaka Janusz
13.05.2010 12:46:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
13.05.2010 12:43:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wołosz Henryk
13.05.2010 12:43:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowski Mirosław
13.05.2010 12:42:51 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wołosz Henryk z kategorii Radni - rok 2010
13.05.2010 12:42:45 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wielechowski Mirosław z kategorii Radni - rok 2010
13.05.2010 12:42:29 Sylwester Marchewka Z kategorii Menu Górne do kategorii Radni - rok 2010 został przeniesiony artykuł Trzciński Stanisław
13.05.2010 12:40:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Trzciński Stanisław
13.05.2010 12:39:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Tabaka Janusz
13.05.2010 12:36:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Jerzy
13.05.2010 12:33:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Henryk
13.05.2010 12:29:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pajka Stanisław
13.05.2010 12:22:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Olender Bolesław Czesław