1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
05.01.2011 09:19:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 6/10 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
03.01.2011 13:58:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2011 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku.
03.01.2011 13:58:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2011 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku.
03.01.2011 13:57:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2011 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku.
31.12.2010 07:27:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Karty typu B - Rok 2011
31.12.2010 07:27:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
30.12.2010 14:35:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XLI-LI oraz I-III
30.12.2010 14:33:04 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XLI-LI oraz I-III
30.12.2010 14:32:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XLI-LI oraz I-III
29.12.2010 16:50:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.12.2010 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku".
29.12.2010 16:49:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.12.2010 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w 2011 roku".
29.12.2010 11:12:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 5/10 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
29.12.2010 11:09:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 5/10 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
28.12.2010 14:16:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/8/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011.
28.12.2010 13:33:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/6/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
28.12.2010 13:19:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/7/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
28.12.2010 13:10:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr III/10/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zawarcia partnerstwa z Gminą Lelis dla realizacji projektu pn "Budowa instalacji solarnych w Gminie Lilis i Kadzidło".
28.12.2010 13:04:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/10/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zawarcia partnerstwa z Gminą Lelis dla realizacji projektu pn "Budowa instalacji solarnych w Gminie Lilis i Kadzidło".
28.12.2010 12:58:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/9/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
28.12.2010 12:51:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/11/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
28.12.2010 12:48:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/11/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie wyboru organów samorządu mieszkańców sołectw.
28.12.2010 12:47:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/10/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zawarcia partnerstwa z Gminą Lelis dla realizacji projektu pn "Budowa instalacji solarnych w Gminie Lilis i Kadzidło".
28.12.2010 12:45:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/9/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
28.12.2010 12:43:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/8/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011.
28.12.2010 12:41:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/7/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2011-2021.
28.12.2010 12:38:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr III/6/10 z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
28.12.2010 12:24:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 4/10 z dnia 17.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
28.12.2010 12:21:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 4/10 z dnia 17.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
28.12.2010 12:19:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 3/10 z dnia 14.12.2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 331/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok zmienione Zarządzeniem Nr 347/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2010 r.
28.12.2010 12:17:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło Nr 3/10 z dnia 14.12.2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 331/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok zmienione Zarządzeniem Nr 347/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2010 r.
23.12.2010 10:44:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2010 r. z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
23.12.2010 10:42:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2010 r. z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
23.12.2010 10:40:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2010 r. z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
23.12.2010 10:39:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2010 r. z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
22.12.2010 09:15:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1 )zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1 2) motopomp szlamowych - kpl 2. Numer ogłoszenia: 368713 - 2010
22.12.2010 09:15:20 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 16. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1 )zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1 2) motopomp szlamowych - kpl 2. Numer ogłoszenia: 368713 - 2010
22.12.2010 09:14:26 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 16. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Dostawę sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1 )zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1 2) motopomp szlamowych - kpl 2. Numer ogłoszenia: 368713 - 2010
22.12.2010 09:10:23 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 1 zamówienia - zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1
22.12.2010 09:09:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 2 zamówienia - motopomp szlamowych - kpl 2.
22.12.2010 09:05:27 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 2 zamówienia - motopomp szlamowych - kpl 2.
22.12.2010 09:03:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 2 zamówienia - motopomp szlamowych - kpl 2.
22.12.2010 09:01:51 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 2 zamówienia - motopomp szlamowych - kpl 2.
22.12.2010 09:00:17 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 32. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło część nr 1 zamówienia - zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1
20.12.2010 13:34:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
20.12.2010 13:33:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".
16.12.2010 20:11:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 35. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
16.12.2010 20:10:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 35. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
16.12.2010 20:10:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 35. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2011".
15.12.2010 22:29:28 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
15.12.2010 22:26:41 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 15. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle