1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
15.12.2010 14:56:47 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł III Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 21 grudnia 2010 r.
15.12.2010 14:56:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł III Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 21 grudnia 2010 r.
15.12.2010 14:40:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 2/10 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
15.12.2010 14:39:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 2/10 z dnia 14.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
13.12.2010 11:41:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
13.12.2010 11:40:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
13.12.2010 11:39:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
13.12.2010 11:33:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2010 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2518W Wach-Piasecznia-Gleba".
13.12.2010 11:31:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10.12.2010 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2518W Wach-Piasecznia-Gleba".
13.12.2010 11:26:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
13.12.2010 11:23:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju napędowego Eurodiesel".
10.12.2010 12:02:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/5/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
10.12.2010 11:59:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr II/5/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kadzidło.
10.12.2010 11:52:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 34. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
10.12.2010 11:51:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 34. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
10.12.2010 11:50:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 34. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
10.12.2010 10:10:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
10.12.2010 10:05:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/10 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
09.12.2010 11:09:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
09.12.2010 11:07:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.12.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
09.12.2010 08:18:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 31.1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
09.12.2010 08:17:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 31.1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
09.12.2010 08:16:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 31.1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych gminy Kadzidło w miejscowościach: Wach, Siarcza Łąka, Dylewo, Czarnia, Kierzek".
07.12.2010 12:55:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
07.12.2010 12:54:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2010
06.12.2010 14:37:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/4/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:36:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/3/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:35:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/4/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:34:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/3/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:34:47 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/2/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:34:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/1/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:34:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/2/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:33:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr I/1/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:32:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/4/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:30:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/3/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji stałych Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:29:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr I/1/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:29:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/2/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:28:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/1/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kadzidło.
06.12.2010 14:13:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 16 grudnia 2010 roku
06.12.2010 14:09:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 13 grudnia 2010 roku
06.12.2010 14:07:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 14 grudnia 2010 roku
06.12.2010 13:59:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 13 grudnia 2010 roku
06.12.2010 13:58:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 13 grudnia 2010 roku
03.12.2010 11:33:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.12.2010 11:26:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.12.2010 11:25:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
03.12.2010 11:24:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
01.12.2010 11:26:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 29. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.11.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
01.12.2010 11:25:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 29. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.11.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
01.12.2010 11:19:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 29. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.11.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".