1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
Data Redaktor Zmiana
15.12.2009 08:56:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2009 roku. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na "budowę otwartego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 314 m2 na terenie działki nr ewid. 1090/5 i płyty betonowej do składania obornika o wymiarach 10 m x 18 m na działce nr ewidencyjny 1090/9 w obrębie wsi Kadzidło."
09.12.2009 12:34:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych.
09.12.2009 12:34:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych.
09.12.2009 12:33:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 15. Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych.
02.12.2009 10:13:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała 325/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku.
02.12.2009 10:10:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała 325/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku.
02.12.2009 10:09:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała 325/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku.
02.12.2009 10:06:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała 325/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku.
30.11.2009 08:46:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 277/09 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
30.11.2009 08:43:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 277/09 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
30.11.2009 08:42:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 276/09 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
30.11.2009 08:39:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 276/09 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
30.11.2009 08:37:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 275/09 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
30.11.2009 08:37:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 275/09 z dnia 16.11.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.
26.11.2009 13:12:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
26.11.2009 13:12:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
26.11.2009 12:57:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Usunięcie drzew i krzewów
26.11.2009 12:56:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
26.11.2009 12:56:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Usunięcie drzew i krzewów
26.11.2009 12:55:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
26.11.2009 12:52:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
26.11.2009 12:52:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
26.11.2009 12:49:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
26.11.2009 12:48:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
26.11.2009 12:47:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
26.11.2009 12:47:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zmiany w obowiązujących planach miejscowych
26.11.2009 12:46:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kadzidło w drodze bezprzetargowej
26.11.2009 12:45:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
26.11.2009 12:44:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:44:13 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:44:08 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Przygotowanie umów użyczenia z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:43:59 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:43:51 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kadzidło w drodze bezprzetargowej z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:43:42 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów z kategorii Jak załatwić sprawę I
26.11.2009 12:42:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic
26.11.2009 12:42:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości
26.11.2009 12:41:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Przygotowanie umów użyczenia
26.11.2009 12:41:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
26.11.2009 12:39:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
26.11.2009 12:39:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic
26.11.2009 12:38:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości
26.11.2009 12:38:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Przygotowanie umów użyczenia
26.11.2009 12:37:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
26.11.2009 12:37:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kadzidło w drodze bezprzetargowej
26.11.2009 12:36:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów
26.11.2009 10:28:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
26.11.2009 10:27:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Jak załatwić sprawę
26.11.2009 10:23:37 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Informacja z kategorii Jak załatwić sprawę
26.11.2009 10:23:03 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
26.11.2009 09:43:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Formularz EDG-1