1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.12.2010 11:18:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 29. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29.11.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.".
01.12.2010 10:10:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł II Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 grudnia 2010 r.
01.12.2010 10:09:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł II Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 grudnia 2010 r.
01.12.2010 10:08:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł II Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 6 grudnia 2010 r.
30.11.2010 10:01:20 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
30.11.2010 10:01:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
30.11.2010 10:00:41 Wiesław Nasiadka Usunięto artykuł 14.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dostawy energii elektrycznej oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło z kategorii Ogłoszenia o udzieleni
30.11.2010 09:28:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu
30.11.2010 09:27:23 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł
29.11.2010 09:50:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł I Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 1 grudnia 2010 r.
26.11.2010 11:05:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 358/10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
26.11.2010 11:01:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 358/10 z dnia 23.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
25.11.2010 11:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 356/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
25.11.2010 10:51:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 357/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
25.11.2010 10:47:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 357/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
25.11.2010 10:46:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 356/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
25.11.2010 09:31:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/285/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kadzidło przyjętego uchwałą VII/27/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 marca 2003 r.
25.11.2010 09:10:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/284/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zawarcia partnerstwa z Gminą Lelis dla realizacji projektu pn. "Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło".
25.11.2010 08:57:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/283/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
25.11.2010 08:43:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/282/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
25.11.2010 08:37:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/281/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
25.11.2010 08:35:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/280/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kadzidło.
25.11.2010 08:26:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/279/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznia.
25.11.2010 07:50:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/278/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tatary.
25.11.2010 07:07:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/285/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kadzidło przyjętego uchwałą VII/27/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 marca 2003 r.
25.11.2010 07:05:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/284/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zawarcia partnerstwa z Gminą Lelis dla realizacji projektu pn. "Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło".
24.11.2010 14:52:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/283/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi grupy radnych na działalność Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Mieczysława Mieszki w Kadzidle.
24.11.2010 14:50:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/282/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
24.11.2010 14:45:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/281/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
24.11.2010 14:44:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/280/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kadzidło.
24.11.2010 14:42:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/279/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piasecznia.
24.11.2010 14:37:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/278/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tatary.
24.11.2010 14:30:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 listopada 2010 r. Dotyczy wywieszenia w dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
24.11.2010 14:29:12 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 listopada 2010 r. Dotyczy wywieszenia w dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
24.11.2010 14:28:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 listopada 2010 r. Dotyczy wywieszenia w dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
24.11.2010 14:27:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 listopada 2010 r. Dotyczy wywieszenia w dniach od 24 listopada do 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
24.11.2010 14:21:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/274/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
24.11.2010 14:11:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr LI/277/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia.
24.11.2010 14:11:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/277/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia.
24.11.2010 14:04:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/277/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia.
24.11.2010 13:21:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/277/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krobia.
24.11.2010 13:19:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/276/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
24.11.2010 13:15:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/276/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
24.11.2010 13:13:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr LI/275/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
24.11.2010 13:06:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/275/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
24.11.2010 13:04:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr LI/274/10 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
22.11.2010 15:00:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30.2. UWAGA!!! MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 22.11.2010. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
22.11.2010 15:00:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 30.2. UWAGA!!! MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 22.11.2010. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
22.11.2010 14:56:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 30.2. UWAGA!!! MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 22.11.2010. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kadzidło 1) zestawu ratownictwa technicznego - kpl 1; 2) motopomp szlamowych - kpl 2.
22.11.2010 11:56:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 33. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło".