1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
25.02.2010 18:23:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
25.02.2010 18:22:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
25.02.2010 18:20:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
25.02.2010 18:16:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
23.02.2010 14:00:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Okresowa dostawa 2000 m3 (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 20%) żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg na terenie Gminy Kadzidło."
23.02.2010 13:58:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Okresowa dostawa 2000 m3 (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 20%) żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg na terenie Gminy Kadzidło."
23.02.2010 13:57:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Okresowa dostawa 2000 m3 (z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 20%) żwiru drogowego wraz z rozplantowaniem w nierówności powstające w nawierzchni dróg na terenie Gminy Kadzidło."
22.02.2010 12:45:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 7. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich. Ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:42:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 7. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich. Ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:42:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 7. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich. Ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:42:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 7. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich. Ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:39:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Ponowna ocena złożonych ofert z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:39:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Ponowna ocena złożonych ofert z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 249147 – 2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:32:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 5. Rozstrzygnięcie protestu z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadanie: Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło, część nr 3 zamówienia dot. Budynku OSP w Kuczyńskich - ogłoszenie o zamówieniu Nr 249147-2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:32:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Rozstrzygnięcie protestu z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadanie: Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło, część nr 3 zamówienia dot. Budynku OSP w Kuczyńskich - ogłoszenie o zamówieniu Nr 249147-2009 z dnia 21.12.2009 r.
22.02.2010 12:31:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Rozstrzygnięcie protestu z dnia 17.02.2010 r. Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadanie: Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło, część nr 3 zamówienia dot. Budynku OSP w Kuczyńskich - ogłoszenie o zamówieniu Nr 249147-2009 z dnia 21.12.2009 r.
19.02.2010 10:43:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 295/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
19.02.2010 10:42:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 295/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
19.02.2010 10:06:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zakupem sprzętu i umundurowania i ochron osobistych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kadzidło z dnia 18.02.2010 r.
19.02.2010 10:02:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zakupem sprzętu i umundurowania i ochron osobistych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kadzidło z dnia 18.02.2010 r.
19.02.2010 10:01:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zakupem sprzętu i umundurowania i ochron osobistych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kadzidło z dnia 18.02.2010 r.
19.02.2010 09:25:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17 lutego 2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich.
19.02.2010 09:24:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 4. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 17 lutego 2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło, dotyczy: części nr 3 t. j. budynku OSP w Kuczyńskich.
19.02.2010 08:48:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 296/10 z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19.02.2010 08:39:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 296/10 z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
19.02.2010 08:37:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 295/10 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
18.02.2010 12:27:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza kulturalna szansa na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie” z dnia 17.02.2010 r.
18.02.2010 12:26:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza kulturalna szansa na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie” z dnia 17.02.2010 r.
18.02.2010 12:25:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Nowoczesna baza kulturalna szansa na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie” z dnia 17.02.2010 r.
08.02.2010 11:23:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 294/10 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
08.02.2010 11:20:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 294/10 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
08.02.2010 11:17:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 294/10 z dnia 29.01.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
08.02.2010 11:15:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 293/10 z dnia 15.01.2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na Kurpiowszczyźnie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach PRIORYTETU VI "Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji" Działania 6.1 "Kultura" REGIONLNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013.
03.02.2010 07:24:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
03.02.2010 07:23:57 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
03.02.2010 07:23:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
02.02.2010 11:49:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
01.02.2010 12:31:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
01.02.2010 12:22:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
01.02.2010 09:41:00 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
01.02.2010 09:39:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
01.02.2010 09:38:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
01.02.2010 09:37:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wykaz jednostek (zakładów) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy
01.02.2010 07:27:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 3. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 stycznia 2010 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2010".
01.02.2010 07:27:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 3. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 stycznia 2010 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Kadzidło w roku 2010".
29.01.2010 14:25:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 44/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 października 2009 roku.
29.01.2010 14:25:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 43/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 września 2009 roku.
29.01.2010 14:24:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 42/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 września 2009 roku.
29.01.2010 14:23:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 41/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2009 roku.
29.01.2010 14:22:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 40/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2009 roku.