1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
05.11.2010 13:39:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:35:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
05.11.2010 13:35:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kadzidło w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
04.11.2010 13:34:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 352/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
04.11.2010 13:32:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 355/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
04.11.2010 13:19:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 355/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
04.11.2010 13:08:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 355/10 z dnia 02.11.2010 r. w sprawie powołania Spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi Chudek.
04.11.2010 13:06:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 354/10 z dnia 2010 r. w sprawie
04.11.2010 13:06:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 353/10 z dnia 2010 r. w sprawie
04.11.2010 13:04:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 352/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
04.11.2010 12:59:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 349/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.
04.11.2010 12:58:32 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 351/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2010 r.
04.11.2010 12:58:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 351/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2010 r.
04.11.2010 12:57:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 349/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.
04.11.2010 12:56:58 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację robót w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
04.11.2010 12:55:40 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację robót w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
04.11.2010 09:37:42 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację robót w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
04.11.2010 09:36:18 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację robót w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
03.11.2010 23:02:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
03.11.2010 23:01:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kadzidło zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
02.11.2010 15:01:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu publicznego losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Kadzidło.
02.11.2010 15:00:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu publicznego losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Kadzidło.
02.11.2010 14:42:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uwaga!!! Zmiana terminu przyznawania numerów listom wyborczym. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r.
02.11.2010 14:42:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uwaga!!! Zmiana terminu przyznawania numerów listom wyborczym. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r.
02.11.2010 14:41:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uwaga!!! Zmiana terminu przyznawania numerów listom wyborczym. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r.
02.11.2010 13:51:26 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 27. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
02.11.2010 13:48:29 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 27. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
02.11.2010 13:46:46 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 27. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
02.11.2010 07:58:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr L/273/10 z dnia 17.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r.
02.11.2010 07:53:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr L/273/10 z dnia 17.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r. i zmienionej uchwałą nr XLVII/259/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010 r.
30.10.2010 11:04:53 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
30.10.2010 10:56:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
29.10.2010 07:31:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r. Dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 2 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. planu urządzenia lasu wsi: Jazgarka, Jeglijowiec, Kierzek, Klimki, Krobia, Piasecznia, Golanka, Grale, Chudek, Brzozówka, Dylewo, Gleba, Strzałki, Tatary, Wach.
29.10.2010 07:30:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r. Dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 2 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. planu urządzenia lasu wsi: Jazgarka, Jeglijowiec, Kierzek, Klimki, Krobia, Piasecznia, Golanka, Grale, Chudek, Brzozówka, Dylewo, Gleba, Strzałki, Tatary, Wach.
29.10.2010 07:21:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r.
29.10.2010 07:20:19 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r.
29.10.2010 07:19:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r.
29.10.2010 07:16:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle z dnia 28 października 2010 r.
27.10.2010 14:56:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 220/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.10.2010 14:54:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 220/09 z dnia 29.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
27.10.2010 12:26:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 351/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2010 r.
27.10.2010 12:25:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 351/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za III kwartał 2010 r.
27.10.2010 11:59:02 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
27.10.2010 11:58:42 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
27.10.2010 11:50:58 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
26.10.2010 12:17:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:12:58 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:12:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:10:42 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:10:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.