1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
26.10.2010 12:08:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:06:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców Kadzidła o sposobie głosowania 21 listopada 2010 r.
26.10.2010 12:04:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 października 2010 r. o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
26.10.2010 12:01:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 października 2010 r. o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
25.10.2010 12:51:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 29 października 2010 r.
25.10.2010 12:43:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 28 października 2010 r.
25.10.2010 12:36:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 28 października 2010 roku
25.10.2010 10:49:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
25.10.2010 10:49:10 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
25.10.2010 10:47:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
25.10.2010 10:43:39 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 28. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle
22.10.2010 11:44:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 26. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
22.10.2010 11:44:12 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
22.10.2010 11:42:58 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 26. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010 - 2011
21.10.2010 14:04:32 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
21.10.2010 14:01:48 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
21.10.2010 14:01:32 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik Ogłoszenie o przetargu z artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
21.10.2010 13:59:24 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
21.10.2010 13:57:18 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 27. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i do budynków gminnych gminy Kadzidło
21.10.2010 13:00:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 350/10 z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
21.10.2010 12:57:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 350/10 z dnia 15.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
21.10.2010 12:56:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 349/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.
18.10.2010 09:12:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:12:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:11:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:11:12 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:10:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:09:03 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:06:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
18.10.2010 09:05:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.
15.10.2010 14:30:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVI/253/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
15.10.2010 14:29:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVI/253/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
15.10.2010 14:26:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVI/254/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kadzidło na obwody głosowania.
15.10.2010 14:25:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVI/254/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Kadzidło na obwody głosowania.
14.10.2010 12:17:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2010 r. dotyczące składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle oraz pełnionych w niej funkcjach poszczególnych członków, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Ogłoszenie dotyczy również terminu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i składania zgłoszeń kandydatów na wójta.
14.10.2010 12:03:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2010 r. dotyczące składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle oraz pełnionych w niej funkcjach poszczególnych członków, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Ogłoszenie dotyczy również terminu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i składania zgłoszeń kandydatów na wójta.
14.10.2010 12:01:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2010 r. dotyczące składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kadzidle oraz pełnionych w niej funkcjach poszczególnych członków, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Ogłoszenie dotyczy również terminu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i składania zgłoszeń kandydatów na wójta.
13.10.2010 13:56:10 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:54:34 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:52:51 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:52:19 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:51:42 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:50:38 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:48:34 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:47:29 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:46:54 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:41:08 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:40:46 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:39:21 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011
13.10.2010 13:38:12 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 26. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kadzidło będących w zarządzie Gminy w sezonie zimowym 2010-2011