1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
12.10.2010 10:28:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 348/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
12.10.2010 10:14:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 348/10 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
12.10.2010 10:11:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 347/10 z dnia 29.09.2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 331/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na 2010 rok.
12.10.2010 10:10:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 347/10 z dnia 29.09.2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 331/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na 2010 rok.
11.10.2010 11:58:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 13/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
11.10.2010 11:56:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 13/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
07.10.2010 10:12:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
07.10.2010 10:10:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 25. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
07.10.2010 10:09:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 25. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
07.10.2010 10:09:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 25. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.10.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
05.10.2010 11:55:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/266/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
05.10.2010 11:41:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/272/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
05.10.2010 11:31:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/272/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
05.10.2010 11:29:20 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XLIX/270/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
05.10.2010 11:28:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XLIX/268/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
05.10.2010 11:27:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/271/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie nadania sztandaru Gminie Kadzidło.
05.10.2010 11:24:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/271/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie nadania sztandaru Gminie Kadzidło.
05.10.2010 11:23:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/270/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
05.10.2010 11:21:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/270/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
05.10.2010 11:19:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/269/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.
05.10.2010 11:18:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/269/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.
05.10.2010 11:14:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/268/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
05.10.2010 11:09:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/268/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kadzidło i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
05.10.2010 11:05:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/267/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej.
05.10.2010 11:04:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/267/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej.
05.10.2010 11:02:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/266/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
05.10.2010 11:00:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIX/265/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
05.10.2010 10:51:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIX/265/10 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
04.10.2010 14:57:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 25. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi poniżej 14 tys. euro. Dotyczy wykonania tablic informacyjnych dla projektu pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
04.10.2010 14:57:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 25. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi poniżej 14 tys. euro. Dotyczy wykonania tablic informacyjnych dla projektu pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
04.10.2010 07:59:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 304/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2009 rok.
04.10.2010 07:16:52 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 304/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2009 rok.
01.10.2010 13:39:25 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 304/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2009 rok.
01.10.2010 13:01:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Płoski Jacek - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
01.10.2010 12:55:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
01.10.2010 12:50:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
01.10.2010 12:49:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
01.10.2010 12:43:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
01.10.2010 12:38:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed końcem kadencji
30.09.2010 08:53:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
30.09.2010 08:48:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
30.09.2010 08:47:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
30.09.2010 08:45:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2010 roku w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
28.09.2010 13:44:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 346/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
28.09.2010 13:43:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 346/10 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
21.09.2010 12:43:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 345/10 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
21.09.2010 12:39:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 345/10 z dnia 14.09.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
21.09.2010 11:29:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja na temat zgłaszania propozycji i uwag do Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
21.09.2010 11:28:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja na temat zgłaszania propozycji i uwag do Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
21.09.2010 11:27:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacja na temat zgłaszania propozycji i uwag do Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok