1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.09.2010 11:27:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja na temat zgłaszania propozycji i uwag do Uchwały Rady Gminy w sprawie współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
21.09.2010 09:34:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tworzenie komitetów wyborczych
21.09.2010 09:25:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 09:14:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 09:12:26 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 09:08:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 09:04:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 09:04:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 08:56:29 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wybory samorządowe 2010 z kategorii Wybory
21.09.2010 08:55:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
20.09.2010 14:50:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Spotkanie konsultacyjne Wójta Gminy Kadzidło z sołtysami - 23 września 2010 r.
20.09.2010 14:50:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Spotkanie konsultacyjne Wójta Gminy Kadzidło z sołtysami - 23 września 2010 r.
20.09.2010 12:40:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 września 2010 r.
20.09.2010 12:36:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 28 września 2010 r.
20.09.2010 12:29:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 27 września 2010 roku
20.09.2010 11:50:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 27 września 2010 roku
20.09.2010 11:49:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 27 września 2010 roku
20.09.2010 11:48:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 27 września 2010 roku
18.09.2010 12:10:18 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 24. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - zamówienie na część Nr 2 Kanalizacja sanitarna w osiedlach Podtatarza w Kadzidle i Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle
18.09.2010 12:09:40 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 24. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle - zamówienie na część Nr 2 Kanalizacja sanitarna w osiedlach Podtatarza w Kadzidle i Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle
18.09.2010 11:27:51 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle – zamówienie częściowe Nr 1 Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle
18.09.2010 11:25:32 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 23. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle – zamówienie częściowe Nr 1 Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle
13.09.2010 07:43:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
13.09.2010 07:42:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
09.09.2010 11:54:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 256/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 r.
09.09.2010 11:51:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 256/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kadzidło informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 r.
02.09.2010 14:58:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 02.09.2010 r.. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
02.09.2010 14:57:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 24.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 02.09.2010 r.. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
02.09.2010 11:50:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 344/10 z dnia 27.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
02.09.2010 11:48:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 344/10 z dnia 27.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
02.09.2010 11:28:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 343/10 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
02.09.2010 11:24:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 343/10 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont oraz ustalenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Gminie Kadzidło dla projektu pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRIORYTETU VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" Działania 7.2 "Infrastruktura służąca edukacji" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013
01.09.2010 13:32:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 24.1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
01.09.2010 13:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24.1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
01.09.2010 13:31:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 24.1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
31.08.2010 12:02:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
31.08.2010 12:02:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
31.08.2010 12:01:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2010
31.08.2010 07:21:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.08.2010 r. informujące o wydaniu w dniu 27.08.2010 r. decyzji Nr 4/2010 znak GBN.7351/D-04/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej relacji Charcibałda-Zdunek-Zalesie nr 2513 W km 3+820-5+020 obręb Wach gmina Kadzidło."
31.08.2010 07:17:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27.08.2010 r. informujące o wydaniu w dniu 27.08.2010 r. decyzji Nr 4/2010 znak GBN.7351/D-04/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej relacji Charcibałda-Zdunek-Zalesie nr 2513 W km 3+820-5+020 obręb Wach gmina Kadzidło."
30.08.2010 08:13:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 22. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 30.08.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13."
30.08.2010 08:12:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 22. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 30.08.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13."
30.08.2010 08:11:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 22. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 30.08.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13."
29.08.2010 12:21:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 341/10 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Kadzidło za I półrocze 2010 roku
26.08.2010 09:40:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 342/10 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
26.08.2010 09:29:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 342/10 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
26.08.2010 09:28:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 341/10 z dnia 17.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy Kadzidło za I półrocze 2010 roku
24.08.2010 18:06:26 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
24.08.2010 18:05:12 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22.2 Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.08.2010 r. - dotyczy części nr 1 zamówienia w ramach Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
24.08.2010 18:04:38 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22.2 Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.08.2010 r. - dotyczy części nr 1 zamówienia w ramach Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"