1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
24.08.2010 18:03:35 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 22.2 Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 24.08.2010 r. - dotyczy części nr 1 zamówienia w ramach Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle"
24.08.2010 17:56:59 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
24.08.2010 17:55:04 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
24.08.2010 17:51:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
24.08.2010 17:47:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
23.08.2010 13:40:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
23.08.2010 13:34:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
23.08.2010 13:15:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
23.08.2010 13:14:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
23.08.2010 13:13:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 24. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 6 153 560,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r."
18.08.2010 14:38:04 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
18.08.2010 14:36:38 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
18.08.2010 14:31:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
18.08.2010 14:27:54 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22.1 Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle "
18.08.2010 14:25:17 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł 22.1 Przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle "
17.08.2010 13:02:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 340/10 z dnia 11.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
17.08.2010 12:59:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 340/10 z dnia 11.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
17.08.2010 12:36:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24 sierpnia 2010 roku
16.08.2010 15:59:36 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:42:13 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:40:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik Zmodyfikowana do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:39:44 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:36:47 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:36:19 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:34:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:32:06 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
16.08.2010 15:29:46 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł 22. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle" w tym modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na pytania
13.08.2010 11:22:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 57/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:21:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 57/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:19:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:18:08 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:17:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:17:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 28/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:14:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 27/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:14:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 27/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:11:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 27/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:11:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 27/10 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:07:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 52/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:06:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 52/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2010 roku.
13.08.2010 11:03:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:03:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:03:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 51/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:03:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 51/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku.
13.08.2010 11:00:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 10:59:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 10:58:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 10:57:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 4 maja 2010 roku.
13.08.2010 10:54:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XLII/10 z XLII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2010.
13.08.2010 07:04:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
13.08.2010 07:03:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010