1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
23.11.2018 11:13:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 376/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.11.2018 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kadzidło.
23.11.2018 11:10:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 376/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.11.2018 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kadzidło.
23.11.2018 11:07:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 375/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
23.11.2018 10:59:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 375/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
23.11.2018 10:54:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 375/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
23.11.2018 10:50:05 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 375/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
23.11.2018 10:47:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 374/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
23.11.2018 10:45:27 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 374/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
23.11.2018 10:35:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 373/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
23.11.2018 10:34:57 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 373/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 13.11.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
22.11.2018 14:31:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
22.11.2018 08:07:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 08:06:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:56:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:52:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:51:54 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:51:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:50:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:49:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Test ustawień
22.11.2018 07:46:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Test ustawień
21.11.2018 14:42:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 300/2018 WGK z dnia 12.01.2018 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2018 rok. 
21.11.2018 14:41:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 300/2018 WGK z dnia 12.01.2018 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2018 rok. 
21.11.2018 14:38:23 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Chudku za rok 2017.
21.11.2018 14:37:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Chudku za rok 2017.
21.11.2018 14:36:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Wachu za rok 2017.
21.11.2018 14:35:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Wachu za rok 2017.
21.11.2018 14:34:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie za rok 2017.
21.11.2018 14:33:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie za rok 2017.
21.11.2018 14:30:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:30:03 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:29:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:29:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:26:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:26:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:24:47 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:24:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:23:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:22:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:21:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:20:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:17:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:15:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Kadzidle za rok 2017.
21.11.2018 14:07:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 3 lutego  2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
21.11.2018 14:04:05 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 3 lutego  2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
21.11.2018 13:52:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 201/2017 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
21.11.2018 13:52:23 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 201/2017 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie celów i zadań kontroli zarządczej na 2017 rok.
21.11.2018 13:16:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 200/2017 Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 3 lutego  2017 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kadzidło.
19.11.2018 14:12:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 87/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kadzidło.
19.11.2018 14:12:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 87/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kadzidło.
16.11.2018 09:38:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Zaproszenie do składania ofert z dnia 16 listopada 2018 r. Dotyczy dostawy oleju napędowego Eurodiesel.