1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
05.03.2020 09:58:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.3.2020) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.3.2020 z dnia 4 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zwiększeniu zdolności produkcyjnej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "JBB Import-Eksport Józef Bałdyga, Rozbiór w Dylewie, Dylewo ul. Przemysława 2, 07-420 Kadzidło, gm. Kadzidło, powiat ostrołęcki do 300 t/d gotowych wyrobów".
04.03.2020 12:27:03 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.13.2019 z dnia 4 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Kadzidle kol. Szwed".
04.03.2020 12:26:49 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.13.2019) o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: GG.6220.13.2019 z dnia 4 marca 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Kadzidle kol. Szwed".
04.03.2020 12:20:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2020) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o wydanie decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 621,388/2 położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
04.03.2020 12:20:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 marca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2020) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o wydanie decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 621,388/2 położonych w obrębie Chudek, gmina Kadzidło.
04.03.2020 12:08:59 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
03.03.2020 15:03:33 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 15:03:17 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 15:02:04 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:58:30 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:54:08 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:53:50 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:53:28 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:53:06 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 14:52:18 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 3. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze
03.03.2020 09:49:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.03.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do użyczenia, położonej w obrębie wsi Czarnia.
03.03.2020 09:48:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.03.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do użyczenia, położonej w obrębie wsi Czarnia.
03.03.2020 09:46:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 03.03.2020 r. o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do użyczenia, położonej w obrębie wsi Czarnia.
03.03.2020 09:42:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 109/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
03.03.2020 09:42:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 109/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
03.03.2020 09:41:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
03.03.2020 09:38:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.02.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
03.03.2020 09:37:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 107/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
03.03.2020 09:37:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 107/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
03.03.2020 09:35:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo  w Gminie Kadzidło w roku 2020.
03.03.2020 09:35:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 17.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo  w Gminie Kadzidło w roku 2020.
03.03.2020 09:29:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Kadzidło.
03.03.2020 09:28:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Kadzidło.
03.03.2020 09:26:00 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 104/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Gminy Kadzidło.
03.03.2020 09:25:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 104/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.02.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 299/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 02.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Gminy Kadzidło.
03.03.2020 09:12:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji.
03.03.2020 09:11:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 103/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Kadzidle oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji.
02.03.2020 10:59:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
02.03.2020 10:58:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
02.03.2020 10:53:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
28.02.2020 11:11:01 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE znak BI.ZUZ.5.4100.1.2020.DK z dnia 14.02.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wzczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
28.02.2020 11:05:26 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE znak BI.ZUZ.5.4100.1.2020.DK z dnia 14.02.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wzczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
28.02.2020 10:33:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/2/2020). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2020.
28.02.2020 10:32:49 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/2/2020). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2020.
28.02.2020 09:57:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/2/2020). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2020.
28.02.2020 09:55:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/2/2020). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.) w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w roku 2020.
28.02.2020 09:51:37 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE znak BI.ZUZ.5.4100.1.2020.DK z dnia 14.02.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wzczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
27.02.2020 13:41:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 248/239, 247/238 położonych w obrębie Kadzidło, gmina Kadzidło.
27.02.2020 13:41:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.1.2020) o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie nieruchomości składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 248/239, 247/238 położonych w obrębie Kadzidło, gmina Kadzidło.
27.02.2020 12:00:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lutego 2020 roku (Znak sprawy: GG.6220.10.2019) o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km 105+230" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
27.02.2020 12:00:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 lutego 2020 roku (Znak sprawy: GG.6220.10.2019) o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km 105+230" do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
27.02.2020 11:53:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6733.9.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działki ozn. geod.: 81/3, 1475, 114 , obręb Dylewo, gm. Kadzidło. 
27.02.2020 11:53:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.9.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6733.9.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego na terenie działki ozn. geod.: 81/3, 1475, 114 , obręb Dylewo, gm. Kadzidło. 
26.02.2020 12:04:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 165, 166, obręb ewidencyjny Golanka, gm. Kadzidło.
26.02.2020 12:03:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25.02.2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.5.2020), że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 165, 166, obręb ewidencyjny Golanka, gm. Kadzidło.