1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
06.01.2010 07:52:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 16.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
23.12.2009 14:40:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 286/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
23.12.2009 14:32:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 285/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 14:28:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 284/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
23.12.2009 13:47:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sesje XLI-LI oraz I-III
23.12.2009 13:46:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sesje XXIX-XL
23.12.2009 13:42:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/218/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
23.12.2009 13:02:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 287/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
23.12.2009 11:14:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 287/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
23.12.2009 11:12:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
23.12.2009 11:11:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
23.12.2009 11:10:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
23.12.2009 11:10:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
23.12.2009 11:08:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
23.12.2009 11:07:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
23.12.2009 11:07:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Rejestr uchwał Rady Gminy w Kadzidle
23.12.2009 10:59:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 287/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
23.12.2009 10:58:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 286/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
23.12.2009 10:57:57 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 285/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 10:57:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 285/09 z dnia 18.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 10:56:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 284/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
23.12.2009 08:40:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/223/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Klimki.
23.12.2009 08:38:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/222/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie.
23.12.2009 08:29:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/221/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznejw Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
23.12.2009 08:24:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/220/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
23.12.2009 08:21:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/219/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 08:12:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/223/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Klimki.
23.12.2009 08:11:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/222/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie.
23.12.2009 08:09:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/221/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznejw Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.
23.12.2009 08:08:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/220/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
23.12.2009 08:07:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/218/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
23.12.2009 08:07:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/219/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 08:06:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/219/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
23.12.2009 08:05:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Rady Gminy w Kadzidle nr XL/218/09 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
21.12.2009 14:17:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 13:50:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 13:30:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 13:11:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 12:51:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 12:19:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 12:18:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 12:11:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 12:09:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 16. Przetarg nieograniczony na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
21.12.2009 08:44:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Materiały dotyczące konkursu.
21.12.2009 08:38:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Materiały dotyczące konkursu.
17.12.2009 13:58:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
17.12.2009 13:58:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
17.12.2009 13:52:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
17.12.2009 13:52:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacja o znajdujących się na terenie gminy Kadzidło punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochądzący z gospodarstw domowych
16.12.2009 09:25:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 283/09 z dnia 09.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 r.