1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
15.07.2010 10:53:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 324/10 z dnia 09.06.2010 r. w sprawie dokonania zmian składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 rok.
15.07.2010 10:46:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 323/10 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
15.07.2010 10:36:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 322/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
15.07.2010 10:28:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 333/10 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Pani Marioli Bednarczyk do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.
15.07.2010 10:25:28 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 332/10 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie
15.07.2010 10:24:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 331/10 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.
15.07.2010 10:23:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 330/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
15.07.2010 10:22:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 329/10 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb_WSa.
15.07.2010 10:21:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 328/10 z dnia 21.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
15.07.2010 10:20:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 327/10 z dnia 14.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
15.07.2010 10:19:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 326/10 z dnia 14.06.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
15.07.2010 10:17:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 325/10 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
15.07.2010 10:02:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 324/10 z dnia 09.06.2010 r. w sprawie dokonania zmian składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 rok.
15.07.2010 10:00:29 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 323/10 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
15.07.2010 09:58:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 322/10 z dnia 01.06.2010 r. w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
15.07.2010 09:39:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/258/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
15.07.2010 09:29:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLVII/259/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r.
15.07.2010 09:24:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/259/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/169/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kadzidło, Golanka, Kuczyńskie zmienionej uchwałą nr XL/222/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009 r.
15.07.2010 09:22:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLVII/258/10 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
14.07.2010 12:20:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
14.07.2010 12:19:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2010
14.07.2010 12:19:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2010
09.07.2010 13:48:05 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło"
09.07.2010 13:43:43 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło"
09.07.2010 13:43:00 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło"
09.07.2010 13:40:48 Wiesław Nasiadka Edytowano artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło"
09.07.2010 13:39:42 Wiesław Nasiadka Dodany nowy artykuł 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło"
08.07.2010 09:39:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 7 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
08.07.2010 09:39:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 20. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 7 lipca 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
06.07.2010 15:19:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:39:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:33:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:27:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:18:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:08:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:05:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 14:02:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 13:58:18 Marta Ciak Edytowano artykuł 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 13:52:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 20. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Nr ogłoszenia w BZP: 177985 - 2010) na realizację zadania pn. Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło
06.07.2010 13:47:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu 15.4 Unieważnienie postępowania na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
06.07.2010 13:40:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł 15.4 Unieważnienie postępowania na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
02.07.2010 10:40:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XLVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 lipca 2010 r.
02.07.2010 10:39:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLVII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 12 lipca 2010 r.
02.07.2010 10:36:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 9 lipca 2010 r.
02.07.2010 10:35:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 9 lipca 2010 r.
02.07.2010 10:35:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 9 lipca 2010 r.
02.07.2010 09:12:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 19.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
02.07.2010 09:11:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 19.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 1 637 625,23 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których termin spłaty rat przypada na 2010 r."
01.07.2010 16:36:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/246/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
01.07.2010 12:56:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLV/248/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.