1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
21.05.2010 08:38:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:35:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:33:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:32:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:31:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:29:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:28:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:26:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:20:53 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:20:49 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:20:46 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:18:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:17:14 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:17:10 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 08:13:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
21.05.2010 07:51:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jak załatwić sprawę
21.05.2010 07:48:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 07:48:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 07:47:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIV/244/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Zdzisława Bziukiewicza zam. Wach na działalność Wójta Gminy Kadzidło Pana Dariusza Łukaszewskiego.
21.05.2010 07:43:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XLIV/243/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.
21.05.2010 07:39:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XLIV/243/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.
21.05.2010 07:39:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XLIV/243/10 z dnia 05.05.2010 r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.
20.05.2010 14:55:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
20.05.2010 12:42:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 302/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.05.2010 12:41:15 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 302/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
20.05.2010 12:38:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 318/10 z dnia 19.05.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
20.05.2010 12:37:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 318/10 z dnia 19.05.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
20.05.2010 12:35:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 317/10 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu dla wszystkich w 2010 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.05.2010 12:32:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 317/10 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu dla wszystkich w 2010 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
20.05.2010 12:30:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 316/10 z dnia 10.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
20.05.2010 12:25:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 316/10 z dnia 10.05.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
20.05.2010 12:07:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 25/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009 roku.
20.05.2010 12:07:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr 25/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009 roku.
20.05.2010 11:29:33 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku". z kategorii Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - rok 2010
20.05.2010 11:27:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
19.05.2010 08:56:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Budżet gminy Kadzidło na rok 2010.
19.05.2010 08:55:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Budżet gminy Kadzidło na rok 2010.
19.05.2010 08:48:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 26/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:47:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 26/10 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:46:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 25/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2009 roku.
19.05.2010 08:42:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 49/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:41:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 49/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:40:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 08:40:17 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 08:38:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 08:38:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się w dniu 9 marca 2010 roku.
19.05.2010 08:30:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 53/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:29:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 52/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2010 roku.
19.05.2010 08:29:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 51/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 marca 2010 roku.
19.05.2010 08:28:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 50/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 26 marca 2010 roku.