1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
13.05.2010 12:11:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Deptuła Jan
13.05.2010 12:07:47 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Bieńkowski Tadeusz
13.05.2010 12:07:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ciężar Adam
13.05.2010 12:06:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ciężar Adam
13.05.2010 11:59:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bieńkowski Tadeusz
13.05.2010 11:56:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bielski Ryszard
13.05.2010 11:45:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.05.2010 11:44:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.05.2010 11:43:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Tabaka Janusz
13.05.2010 11:43:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Jerzy
13.05.2010 11:42:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Bieńkowski Tadeusz
13.05.2010 11:42:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Płoski Jacek
13.05.2010 11:41:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Parzych Henryk
13.05.2010 11:41:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pajka Stanisław
13.05.2010 11:40:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Olender Bolesław Czesław
13.05.2010 11:39:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kulasik Jan Mirosław
13.05.2010 11:39:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kamiński Marian
13.05.2010 11:38:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Deptuła Jan
13.05.2010 11:38:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ciężar Adam
13.05.2010 11:36:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bieńkowski Tadeusz
13.05.2010 11:32:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bielski Ryszard
13.05.2010 11:01:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle. Część numer 1: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
13.05.2010 10:57:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle. Część numer 1: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
13.05.2010 10:56:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle. Część numer 1: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
11.05.2010 13:33:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18 maja 2010 r.
11.05.2010 13:29:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
11.05.2010 13:28:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
07.05.2010 18:14:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
07.05.2010 18:12:20 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11.6. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
07.05.2010 18:11:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11.6. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
07.05.2010 18:09:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.6. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
07.05.2010 18:09:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.6. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
07.05.2010 18:04:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13.2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
07.05.2010 18:02:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13.2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
07.05.2010 18:00:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
06.05.2010 15:11:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 06.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
06.05.2010 15:11:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 06.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
06.05.2010 15:09:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
06.05.2010 15:06:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
06.05.2010 15:05:04 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
06.05.2010 13:43:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
06.05.2010 13:40:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
06.05.2010 13:39:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
06.05.2010 13:32:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
06.05.2010 13:30:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Prusaczyk Halina
06.05.2010 13:29:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
06.05.2010 13:26:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
06.05.2010 13:22:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Duszak Alicja
06.05.2010 13:18:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Duszak Alicja
06.05.2010 13:15:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rydel Urszula