1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
06.05.2010 13:12:12 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
06.05.2010 13:09:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kojtek Józef
06.05.2010 13:00:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kojtek Józef
06.05.2010 12:44:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Chrostek Wiesław
06.05.2010 12:41:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Chrostek Wiesław
06.05.2010 12:38:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Cekała Elżbieta
06.05.2010 12:35:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Cekała Elżbieta
06.05.2010 12:24:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Maria
06.05.2010 12:20:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Parzych Maria
06.05.2010 12:15:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Drężek Beata
06.05.2010 12:10:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Łukaszewski Dariusz
06.05.2010 12:06:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Drężek Beata
06.05.2010 12:01:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Murawska Maria
06.05.2010 12:00:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Hymkowska Krystyna
06.05.2010 12:00:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Mróz Halina
06.05.2010 12:00:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Grzyb Bożena
06.05.2010 11:58:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
06.05.2010 11:55:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Bednarczyk Mariola
06.05.2010 11:55:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
06.05.2010 11:53:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Grzyb Bożena
06.05.2010 11:51:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
06.05.2010 11:48:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
06.05.2010 11:45:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Mróz Halina
06.05.2010 11:40:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Mróz Halina
06.05.2010 11:25:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2010
06.05.2010 11:15:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Oświadczenie - rok 2010
06.05.2010 11:14:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2010
06.05.2010 11:11:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
06.05.2010 11:08:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Murawska Maria
06.05.2010 11:08:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Hymkowska Krystyna
06.05.2010 11:05:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
06.05.2010 11:00:19 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Murawska Maria
06.05.2010 10:56:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
06.05.2010 10:53:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
06.05.2010 08:54:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 05.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
06.05.2010 08:54:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia z dnia 05.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
06.05.2010 08:37:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
06.05.2010 08:37:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
06.05.2010 08:37:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.05.2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
05.05.2010 14:47:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.3. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
05.05.2010 14:47:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.3. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
05.05.2010 14:46:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
05.05.2010 10:39:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 315/10 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 10:37:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 315/10 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 09:35:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 314/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Kadzidło.
05.05.2010 09:24:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 313/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej gminy Kadzidło.
05.05.2010 09:22:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 314/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Kadzidło.
05.05.2010 09:22:41 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 315/10 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 09:22:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 315/10 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za I kwartał 2010 r.
05.05.2010 09:11:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 314/10 z dnia 26.04.2010 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Kadzidło.