1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
Data Redaktor Zmiana
01.09.2017 10:18:46 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kadzidło.
29.08.2017 14:47:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
29.08.2017 14:47:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
29.08.2017 14:47:29 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
29.08.2017 14:47:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
29.08.2017 14:46:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
29.08.2017 08:09:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
29.08.2017 08:09:43 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
21.08.2017 12:13:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
21.08.2017 12:12:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21.08.2017 r. (Znak sprawy: GG.6733.7.2017). Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2521W Grale-Czarnia-Dawia-Serafin od drogi 645 od km 0+000,00 do km 3+300,00.
21.08.2017 09:12:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 13:02:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/247/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 13:02:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/247/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 13:02:12 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/24/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło". z kategorii XXXVI Sesja RG - 18.06.2017
16.08.2017 13:02:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
16.08.2017 12:58:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:58:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:57:44 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:56:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:56:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:54:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:54:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/244/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:50:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:50:08 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:40:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:40:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXVI/242/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 18 czerwca 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło".
16.08.2017 12:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
16.08.2017 12:34:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
16.08.2017 12:31:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
16.08.2017 12:31:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
16.08.2017 12:26:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
16.08.2017 12:26:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/239/2017 RADY GMINY W KADZIDLE z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
16.08.2017 12:23:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/238/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
16.08.2017 12:23:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/238/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
16.08.2017 12:17:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/237/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2023.
16.08.2017 12:16:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/237/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2023.
16.08.2017 12:12:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/236/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2016 rok.
16.08.2017 12:12:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/236/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło za 2016 rok.
16.08.2017 12:08:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/235/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
16.08.2017 12:08:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/235/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
16.08.2017 12:05:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/234/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 12:04:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/234/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017.
16.08.2017 12:00:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXV/233/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 11:59:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXV/233/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017-2024.
16.08.2017 11:50:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 11:50:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 11:48:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 11:48:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie wsi Kadzidło.
16.08.2017 11:41:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.
16.08.2017 11:39:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kadzidło.