1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
26.02.2020 10:56:26 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
21.02.2020 13:18:01 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
20.02.2020 08:37:35 Marta Ciak Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu Gminy w Kadzidle.
20.02.2020 08:33:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6220.12.2019 z dnia 20 lutego 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Wachu kol. Tabory".
20.02.2020 08:33:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.12.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6220.12.2019 z dnia 20 lutego 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Wachu kol. Tabory".
20.02.2020 08:29:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6220.11.2019 z dnia 20 lutego 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Wachu kol. Zakobiałki".
20.02.2020 08:29:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.11.2019) o wydaniu decyzji znak: GG.6220.11.2019 z dnia 20 lutego 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i rozbudowie drogi w Wachu kol. Zakobiałki".
17.02.2020 13:12:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2020 roku.
17.02.2020 13:11:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2020 roku.
17.02.2020 13:10:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2020 roku.
17.02.2020 12:31:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2020 roku.
17.02.2020 12:31:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2020 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze turystyka i krajoznawstwo w gminie Kadzidło w 2020 roku.
14.02.2020 12:48:42 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
14.02.2020 12:47:53 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
14.02.2020 12:03:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
14.02.2020 12:03:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
14.02.2020 11:59:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.14.2019) o wdaniu decyzji znak: GG.6220.14.2019 z dnia 14.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działek nr ew. 61 oraz 62 obręb 0015 Kuczyńskie gmina Kadzidło".
14.02.2020 11:59:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.14.2019) o wdaniu decyzji znak: GG.6220.14.2019 z dnia 14.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działek nr ew. 61 oraz 62 obręb 0015 Kuczyńskie gmina Kadzidło".
14.02.2020 11:59:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.14.2019) o wdaniu decyzji znak: GG.6220.14.2019 z dnia 14.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000 kW na terenie części działek nr ew. 61 oraz 62 obręb 0015 Kuczyńskie gmina Kadzidło".
14.02.2020 10:32:35 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
13.02.2020 09:07:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
13.02.2020 09:07:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
13.02.2020 09:05:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych.
13.02.2020 09:05:02 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych.
13.02.2020 09:04:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych.
13.02.2020 09:04:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych.
13.02.2020 09:02:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
13.02.2020 09:01:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020.
13.02.2020 09:00:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
13.02.2020 08:58:29 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030.
12.02.2020 15:42:14 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE z dnia 23.01.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
12.02.2020 15:41:52 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE z dnia 23.01.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
12.02.2020 15:39:38 Kazimierz Bielski Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
12.02.2020 15:34:44 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji Nr 1/2020 znak BI.ZPU.5.451.13.2019.BT z dnia 02.01.2020 r.
12.02.2020 14:31:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
12.02.2020 14:28:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
12.02.2020 14:27:53 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
12.02.2020 14:25:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
12.02.2020 14:18:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 stycznia 2020 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2020). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2020 roku.
12.02.2020 13:04:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
12.02.2020 11:04:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy w Kadzidle z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
06.02.2020 10:58:24 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
06.02.2020 10:56:48 Wiesław Nasiadka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Kadzidło, wraz z wyprofilowaniem
06.02.2020 08:20:57 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:56:09 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:53:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:50:56 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:50:44 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:50:31 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło
05.02.2020 14:50:05 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 2. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło