1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
10.07.2019 10:16:27 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
10.07.2019 10:13:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
10.07.2019 10:11:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
10.07.2019 10:04:20 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.
09.07.2019 10:39:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zarejestrowani zostali dwaj kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
09.07.2019 10:39:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. zarejestrowani zostali dwaj kandydaci na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej.
04.07.2019 10:08:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.
04.07.2019 10:08:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie.
03.07.2019 14:39:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:38:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:34:49 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
03.07.2019 14:34:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Kadzidło od 01.09.2019 do 30.06.2020.
02.07.2019 07:39:26 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:38:32 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:37:58 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUS.5.421.21.2019.JM z dnia 12.06.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w msc. Wach, gm. Kadzidło
02.07.2019 07:32:22 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
02.07.2019 07:31:50 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
02.07.2019 07:30:33 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZPU.5.451.9.2019.BT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę o nazwie R-A), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie na grunty sąsiednie
28.06.2019 14:05:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.2.2019.HS). Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga, ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse z dnia 16.05.2019 r.
28.06.2019 14:05:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: BR.6222.2.2019.HS). Dotyczy wniosku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga, ul. Kościelna 25, 07-437 Łyse z dnia 16.05.2019 r.
27.06.2019 13:52:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
21.06.2019 13:38:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 czerwca 2019 roku (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.107.2019.JR) w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowu, w km 97+645 drogi krajowej nr 53, polegającą na wykonaniu przepustu na działce ew. nr 380 obręb Wach, gm. Kadzidło.
21.06.2019 13:37:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 czerwca 2019 roku (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.107.2019.JR) w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowu, w km 97+645 drogi krajowej nr 53, polegającą na wykonaniu przepustu na działce ew. nr 380 obręb Wach, gm. Kadzidło.
19.06.2019 13:48:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Kadzidło głosować będą w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.06.2019 13:48:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 117 w Kadzidle z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ostrołęckiego, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy Kadzidło głosować będą w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
19.06.2019 13:42:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 1/2019 Komisji Okręgowej Nr 117 w Kadzidle z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Okręgowej.
19.06.2019 13:41:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 1/2019 Komisji Okręgowej Nr 117 w Kadzidle z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Okręgowej.
19.06.2019 13:33:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Kadzidło stanowi dwumandatowy Okreg Wyborczy Nr 117.
19.06.2019 13:32:58 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie podania do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej Gmina Kadzidło stanowi dwumandatowy Okreg Wyborczy Nr 117.
19.06.2019 10:09:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
14.06.2019 14:13:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z Warszawy z dnia 14 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB) dotyczące zawiadomienia, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
14.06.2019 14:09:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z Warszawy z dnia 14 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: PE-I.7440.5.2019.MB) dotyczące zawiadomienia, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło w powiecie ostrołęckim, województwo mazowieckie".
12.06.2019 12:45:21 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
12.06.2019 11:57:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że w dniu 12 czerwca 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322, 1485 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
12.06.2019 11:57:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 czerwca 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że w dniu 12 czerwca 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322, 1485 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
12.06.2019 11:43:27 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
12.06.2019 11:42:16 Kazimierz Bielski Edytowano artykuł INFORMACJE wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
11.06.2019 14:01:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.05.2019 r. w sprawie informacji za 2018 r
11.06.2019 13:58:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.05.2019 r. w sprawie informacji za 2018 r
11.06.2019 13:56:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
11.06.2019 13:55:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
07.06.2019 12:42:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
06.06.2019 11:30:23 Marta Ciak Edytowano artykuł Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie dot. realizacji i wykorzystania przez gminę Kadzidło dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
06.06.2019 11:29:55 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie dot. realizacji i wykorzystania przez gminę Kadzidło dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
06.06.2019 11:27:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie dot. realizacji i wykorzystania przez gminę Kadzidło dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
06.06.2019 10:39:46 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 10:36:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
06.06.2019 10:34:53 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.