1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Data Redaktor Zmiana
15.06.2018 10:44:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii WN- 110kV" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
15.06.2018 10:44:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.6.2017). Dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii WN- 110kV" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 1485 obręb ewid. Dylewo, gm. Kadzidło.
13.06.2018 07:20:14 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 06.06.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6820.81.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło.
13.06.2018 07:17:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 06.06.2018 r. (Znak sprawy: GBN.6820.81.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego o uznanie za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 538/2 o pow. 0,0607 ha, nr 538/29 o pow. 0,0788 ha, nr 547/1 o pow. 0,1734 ha, nr 547/2 o pow. 0,0532 ha, nr 698/27 o pow. 0,7968 ha, nr 698/28 o pow. 0,0930 ha, w obrębie ewidencyjnym Dylewo gm. Kadzidło.
12.06.2018 11:12:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w obrębie Kadzidło.
12.06.2018 11:12:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6220.4.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki granica województwa w km 0+670,00-0+879,00" w obrębie Kadzidło.
12.06.2018 09:17:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 298/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
12.06.2018 09:15:45 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 299/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 02.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Kadzidło.
12.06.2018 09:09:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 335/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
12.06.2018 09:09:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 335/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku.
12.06.2018 08:29:21 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 334/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
12.06.2018 08:29:02 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 334/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wachu.
12.06.2018 08:26:17 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 333/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
12.06.2018 08:25:42 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 333/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 15.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
12.06.2018 08:23:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 332/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.05.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12.06.2018 08:23:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 332/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 08.05.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12.06.2018 08:19:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 330/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy w Kadzidle.
12.06.2018 08:18:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 330/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Gminy w Kadzidle.
08.06.2018 12:37:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 239/2017 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
08.06.2018 12:33:53 Marta Ciak Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 326/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Chudku oraz Wachu.
08.06.2018 12:31:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4kV o długości 2017 m i kablowej nN/0,4 kV o długości 338 m", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5,142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
08.06.2018 12:30:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 08.06.2018 r. (Znak sprawy: GG.6733.5.2018). Dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa stacji transformatorowej SN/nN, słupa linii napowietrznej SN/15kV, linii kablowej SN/15kV o długości 99 m oraz linii napowietrznej nN/0,4kV o długości 2017 m i kablowej nN/0,4 kV o długości 338 m", planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 130/1, 134, 135, 137, 142/6, 142/5,142/5, 186, 143, 164/3, 150, 156, 157, 158, 249/2, 249/2, 249/1, 185, 146/4, 147/5, 146/5, 184, 126/2, 126/1, 147/4, 147/1, 147/2, 125/1 obręb ewid. Siarcza Łąka, gm. Kadzidło.
07.06.2018 14:30:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 331/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 14:30:01 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 331/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 14:26:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 329/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2018 roku.
07.06.2018 14:25:41 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 329/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2018 roku.
07.06.2018 14:22:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 328/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2017 rok.
07.06.2018 14:21:43 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 328/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle za 2017 rok.
07.06.2018 14:01:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 327/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2017 rok.
07.06.2018 13:59:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 327/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2017 rok.
07.06.2018 13:56:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 326/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Chudku oraz Wachu.
07.06.2018 13:54:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 326/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej w Chudku oraz Wachu.
07.06.2018 13:51:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 325/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:50:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 325/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:48:38 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 324/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.04.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
07.06.2018 13:48:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 324/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.04.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
07.06.2018 13:43:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 323/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:41:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 323/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:38:37 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło na rok 2017.
07.06.2018 13:33:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 322/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło na rok 2017.
07.06.2018 13:12:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 321/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
07.06.2018 13:11:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 321/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.03.2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
07.06.2018 13:09:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 320/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:08:30 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 320/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018.
07.06.2018 13:05:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 319/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 13:05:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 319/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.
07.06.2018 13:03:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 318/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
07.06.2018 13:02:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 318/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 19.03.2018 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferty zostały wybrane.
07.06.2018 12:58:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 317/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
07.06.2018 12:58:04 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 317/2018 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 05.03.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle.