1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
01.05.2010 11:00:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
01.05.2010 11:00:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
01.05.2010 10:57:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacje dotyczące wyborów na Prezydenta RP, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r.
30.04.2010 14:09:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
30.04.2010 14:08:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło."
30.04.2010 14:04:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
30.04.2010 14:02:22 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
30.04.2010 07:12:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 14. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle" ogłoszonego w biuletynie zamówień pulicznych nr: 86214-2010 z dnia 25.03.2010 r. - dotyczy Części nr 1 zamówienia Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
30.04.2010 07:11:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 14. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle" ogłoszonego w biuletynie zamówień pulicznych nr: 86214-2010 z dnia 25.03.2010 r. - dotyczy Części nr 1 zamówienia Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami w msc. Kadzidło.
29.04.2010 15:57:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 15:47:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:46:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:39:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:38:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:34:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:32:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:28:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:13:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 14:07:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:54:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:51:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:48:59 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:36:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:35:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Chudku.
29.04.2010 13:28:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
29.04.2010 13:25:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Łukaszewski Dariusz
29.04.2010 12:36:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Łukaszewski Dariusz
29.04.2010 12:35:10 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Łukaszewski Dariusz
29.04.2010 12:34:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Łukaszewski Dariusz
29.04.2010 09:12:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł XLIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 5 maja 2010 r.
29.04.2010 09:11:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLIV Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 5 maja 2010 r.
29.04.2010 09:04:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 4 maja 2010 r.
29.04.2010 09:04:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 4 maja 2010 r.
28.04.2010 13:38:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego /BZB nr 86214-2010 z dnia 25.03.2010 r./ na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle", część Nr 2 - Kanalizacja sanitarna w osiedlach Podtatarza w Kadzidle i Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle.
28.04.2010 13:38:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dotyczy przetargu nieograniczonego /BZB nr 86214-2010 z dnia 25.03.2010 r./ na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Kadzidło oraz Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle", część Nr 2 - Kanalizacja sanitarna w osiedlach Podtatarza w Kadzidle i Rozbudowa sieci wodociągowej w Kadzidle.
28.04.2010 11:50:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
28.04.2010 11:49:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
28.04.2010 11:46:11 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
28.04.2010 11:45:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
28.04.2010 11:42:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
28.04.2010 11:40:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzidło-Wykrot-Krysiaki w km 0+000-7+540".
27.04.2010 13:37:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.04.2010 13:37:13 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.04.2010 10:21:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej".
27.04.2010 10:19:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej".
27.04.2010 08:12:20 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
27.04.2010 07:45:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.04.2010 13:34:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.04.2010 13:30:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".
26.04.2010 13:02:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło".