1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301
Data Redaktor Zmiana
30.06.2009 14:42:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 27/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze i wolne stanowiska kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle i stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
30.06.2009 14:35:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 25/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok.
30.06.2009 14:31:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 24/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 14:27:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 23/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
30.06.2009 14:24:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 22/07 z dnia 06.03.2007 r. w sprawie powołania zespołów do korekty kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło.
30.06.2009 14:21:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 21/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie opracowania na 2007 rok układu wykonawczego budżetu Gminy Kadzidło i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 14:02:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 20/07 z dnia 20.02.2007 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż części wspólnoty gruntowej wsi Kadzidło.
30.06.2009 14:01:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 19/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki.
30.06.2009 13:59:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 18/07 z dnia 19.02.2007 r. w sprawie oddania w użyczenie sprzętu stanowiącego mienie komunalne Gminy Kadzidło.
30.06.2009 13:58:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 17/07 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Marioli Bednarczyk - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach zaliczek.
30.06.2009 13:56:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 16/07 z dnia 19.01.2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
30.06.2009 13:53:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 15/07 z dnia 19.01.2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
30.06.2009 13:50:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 14/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle.
30.06.2009 13:49:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.
30.06.2009 13:44:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 11/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:38:31 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 10/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
30.06.2009 13:37:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 8/06 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmian w ukłądzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:36:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 7/06 z dnia 27.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.
30.06.2009 13:33:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 6/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
30.06.2009 13:27:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 5/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
30.06.2009 13:23:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 4/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kadzidle
30.06.2009 13:17:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.
30.06.2009 13:16:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 2/06 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
30.06.2009 13:13:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 13/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. W. Woźniaka.
30.06.2009 13:12:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 1/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2006 rok i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.
29.06.2009 14:23:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 14:11:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 14:10:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 14:09:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 13:59:05 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 13:55:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 13:54:37 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 29 czerwca 2009 r. Dotyczy przebudowy ulicy Chabrowej w Dylewie.
29.06.2009 13:49:14 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty - 29.06.2009 r. z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia
29.06.2009 12:31:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
29.06.2009 12:30:43 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
25.06.2009 13:45:31 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:44:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:41:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:30:30 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:28:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:28:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 13:25:42 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
25.06.2009 11:29:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
25.06.2009 11:27:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
25.06.2009 11:26:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r.
25.06.2009 11:24:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r.
25.06.2009 11:09:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
25.06.2009 11:07:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
23.06.2009 12:04:00 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Postanowienie - 22.06.2009 r.
23.06.2009 12:03:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Postanowienie - 22.06.2009 r.