1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
16.03.2010 14:50:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 303/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.
16.03.2010 14:38:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 304/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2009 rok.
16.03.2010 14:37:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 303/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.
15.03.2010 14:25:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
15.03.2010 14:25:19 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.03.2010 13:09:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej stanowiącej własność Gminy Kadzidło".
15.03.2010 12:54:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej stanowiącej własność Gminy Kadzidło".
15.03.2010 12:33:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej stanowiącej własność Gminy Kadzidło".
15.03.2010 12:31:58 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej stanowiącej własność Gminy Kadzidło".
15.03.2010 12:31:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie przy ulicy Szkolnej stanowiącej własność Gminy Kadzidło".
15.03.2010 09:19:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 302/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.03.2010 09:17:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 301/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15.03.2010 09:16:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 300/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15.03.2010 09:14:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 299/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2010.
15.03.2010 08:59:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 298/10 z dnia 05.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 r.
15.03.2010 08:58:33 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 302/10 z dnia 12.03.2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.03.2010 08:56:11 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 301/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15.03.2010 08:55:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 300/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15.03.2010 08:52:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 299/10 z dnia 09.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2010.
15.03.2010 08:48:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 298/10 z dnia 05.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 r.
15.03.2010 08:47:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 298/10 z dnia 05.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 r.
12.03.2010 13:47:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowywania wniosków konkursowych i realizowania projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
12.03.2010 13:43:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowywania wniosków konkursowych i realizowania projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
10.03.2010 08:45:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU W 2010 ROKU
10.03.2010 08:45:05 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY W 2010 ROKU z kategorii Rok 2010
10.03.2010 08:44:28 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU W 2010 ROKU
10.03.2010 08:43:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU W 2010 ROKU
08.03.2010 14:23:03 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy budowy bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło – część III - PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KUCZYŃSKICH
08.03.2010 14:22:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy budowy bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło – część III - PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W KUCZYŃSKICH
08.03.2010 13:45:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
08.03.2010 13:41:42 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 4. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 250512W Dylewo kol. Zaparowa".
08.03.2010 13:10:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
03.03.2010 13:13:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - 03.03.2010 r.
03.03.2010 13:11:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - 03.03.2010 r.
03.03.2010 13:05:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
03.03.2010 13:04:20 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
03.03.2010 13:02:12 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
02.03.2010 14:19:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 14:18:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XLI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 marca 2010 r.
02.03.2010 14:12:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 14:12:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 14:08:55 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 14:08:32 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 14:08:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 9 marca 2010 r.
02.03.2010 09:56:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 8. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 1 marca 2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Publicznego w Kadzidle, ul. Kościuszki 13 ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 23672 –2010 z dnia 27.01.2010.
02.03.2010 09:56:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 8. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 1 marca 2010 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, ustawy pzp na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Publicznego w Kadzidle, ul. Kościuszki 13 ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 23672 –2010 z dnia 27.01.2010.
26.02.2010 14:27:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Budowę bazy kulturalnej w gminie Kadzidło".
26.02.2010 14:26:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Budowę bazy kulturalnej w gminie Kadzidło".
26.02.2010 11:54:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 297/10 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
26.02.2010 11:53:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 297/10 z dnia 22.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.