1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Data Redaktor Zmiana
15.07.2009 10:27:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rydel Urszula
15.07.2009 10:24:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Rydel Urszula
15.07.2009 10:21:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Wielechowska Teresa
15.07.2009 10:18:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Wielechowska Teresa
15.07.2009 10:17:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Boroń Mirosław
15.07.2009 10:17:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Boroń Mirosław
15.07.2009 10:13:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Boroń Mirosław
15.07.2009 10:13:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Pokora Marzena Anna
15.07.2009 10:09:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Pokora Marzena Anna
15.07.2009 10:08:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Mariola
15.07.2009 10:05:45 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Mariola
15.07.2009 10:04:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Parzych Maria
15.07.2009 10:02:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Parzych Maria
15.07.2009 10:00:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Murawska Maria
15.07.2009 09:57:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Murawska Maria
15.07.2009 09:53:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Hymkowska Krystyna
15.07.2009 09:50:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Hymkowska Krystyna
15.07.2009 09:46:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kojtek Józef
15.07.2009 09:43:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kojtek Józef
15.07.2009 09:41:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Prusaczyk Halina
15.07.2009 09:38:52 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Prusaczyk Halina
15.07.2009 09:34:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Mróz Halina
15.07.2009 09:31:09 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Mróz Halina
15.07.2009 09:27:50 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Bednarczyk Ewa Grażyna
15.07.2009 09:24:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Bednarczyk Ewa Grażyna
15.07.2009 09:23:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Grzyb Bożena
15.07.2009 09:19:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Grzyb Bożena
15.07.2009 09:17:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Drężek Beata
15.07.2009 09:15:23 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Drężek Beata
15.07.2009 09:14:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Duszak Alicja
15.07.2009 09:10:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Duszak Alicja
15.07.2009 07:18:15 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2009
15.07.2009 07:15:34 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie - rok 2009
13.07.2009 14:41:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/161/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
13.07.2009 12:06:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/51/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego
13.07.2009 12:01:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/50/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości
13.07.2009 11:58:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr IX/51/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądu okręgowego i rejonowego
13.07.2009 11:57:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
13.07.2009 11:56:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 10.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
13.07.2009 11:30:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kontrola w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Kadzidle przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2009 r.
13.07.2009 11:28:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
13.07.2009 11:27:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kontrola w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Kadzidle przeprowadzona w dniu 21 kwietnia 2009 r.
13.07.2009 11:17:48 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 10. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej pn. Przebudowa drogi w Glebie.
13.07.2009 11:14:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Jednostki organizacyjne
13.07.2009 11:08:54 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.07.2009 11:05:22 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł W chwili obecnej brak ofert pracy z kategorii Oferty pracy
13.07.2009 11:04:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
13.07.2009 10:59:40 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Wójt Gminy Kadzidło ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie. z kategorii Oferty pracy
13.07.2009 10:02:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.
13.07.2009 10:01:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 50/07 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.