1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
Data Redaktor Zmiana
30.04.2019 14:25:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok.
30.04.2019 14:19:29 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok.
30.04.2019 14:18:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok.
30.04.2019 14:15:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2018 rok.
30.04.2019 14:11:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
30.04.2019 14:09:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 22.03.2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
30.04.2019 13:45:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 06.05.2019 r. do godz. 09.00.
30.04.2019 13:43:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 06.05.2019 r. do godz. 09.00.
30.04.2019 13:26:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 31.03.2019 r.
30.04.2019 13:25:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja o wykonaniu budżetu gminy wg stanu na 31.03.2019 r.
30.04.2019 13:15:07 Marta Ciak Usunięto artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 kwietnia 2019 r. w celu powołania w gminie Kadzidło obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  z kategorii R
30.04.2019 09:00:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło".
30.04.2019 09:00:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło".
30.04.2019 08:01:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu
30.04.2019 08:00:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł
26.04.2019 09:25:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB), o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kadzidło postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. 
26.04.2019 09:19:46 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.421.97.2019.ŁB), o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kadzidło postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. 
26.04.2019 07:31:04 Sylwester Marchewka Z kategorii Programy profilaktyczne do kategorii Programy profilaktyczne został przeniesiony artykuł Programy profilaktyczne
26.04.2019 07:28:12 Marta Ciak Edytowano artykuł Programy profilaktyczne
24.04.2019 12:31:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
24.04.2019 08:30:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
24.04.2019 08:29:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 23.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kadzidle.
24.04.2019 07:14:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Kalendarz imprez w roku 2019
24.04.2019 07:13:56 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Kalendarz imprez w roku 2019
17.04.2019 10:56:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle”
17.04.2019 10:55:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle”
17.04.2019 10:48:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
17.04.2019 10:48:15 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr przedsiębiorców posiadających koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych
16.04.2019 13:21:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło".
16.04.2019 13:20:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.2.2019) dotyczące zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa powiązania odgałęzień ciągu liniowego SN-15kV pomiędzy miejscowościami Kuczyńskie, Strzałki gm. Kadzidło".
16.04.2019 08:28:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania składu komisji, pełnionych w niej funkcjach i jej zasięgu terytorialnego.
16.04.2019 08:27:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania składu komisji, pełnionych w niej funkcjach i jej zasięgu terytorialnego.
11.04.2019 15:10:50 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle”
11.04.2019 15:10:38 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle”
11.04.2019 15:10:06 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pod nazwą: „ Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle”
08.04.2019 10:47:13 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
08.04.2019 08:37:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
05.04.2019 08:56:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury
05.04.2019 08:56:10 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr Instytucji Kultury
04.04.2019 14:55:06 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Rejestr Instytucji Kultury
04.04.2019 14:54:50 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr Instytucji Kultury
03.04.2019 14:31:42 Marta Ciak Edytowano artykuł Gdzie załatwić sprawę
03.04.2019 14:30:53 Marta Ciak Edytowano artykuł Gdzie załatwić sprawę
02.04.2019 20:06:04 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
02.04.2019 20:05:27 Kazimierz Bielski Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
02.04.2019 14:42:37 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
02.04.2019 14:41:32 Marta Ciak Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu Gminy w Kadzidle.
02.04.2019 13:47:25 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
02.04.2019 13:46:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 2 kwietnia 2019 r. (Znak sprawy: GG.6733.3.2019) dotyczące zawiadomienia, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa linii SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii nN 0,4kV wraz ze złączami w miejscowości Chudek, Gleba, Dylewo gm. Kadzidło" planowanego do realizacji na terenie działek ozn. nr geod.: 610 położonej w obrębie ewid. Chudek, 573, 546,539 położonych w obrębie ew. Gleba oraz działki ozn. nr ew. 322 położonej w obrębie ewid. Dylewo gm. Kadzidło. 
01.04.2019 13:44:40 Marta Ciak Edytowano artykuł Protokół nr VII/2019 z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 lutego 2019 roku.