1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
Data Redaktor Zmiana
14.04.2009 09:34:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
14.04.2009 09:09:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Karty typu B - Rok 2009
08.04.2009 11:24:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIX/187/2000
08.04.2009 11:22:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIX/187/2000
08.04.2009 11:20:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 2/II/04
08.04.2009 11:19:25 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 2/II/04
08.04.2009 11:16:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 3/II/04
08.04.2009 11:15:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 3/II/04
08.04.2009 11:13:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 4/II/04
08.04.2009 11:12:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 4/II/04
08.04.2009 11:10:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 5/II/04
08.04.2009 11:09:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 5/II/04
08.04.2009 11:06:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 6/III/04
08.04.2009 11:05:48 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 6/III/04
08.04.2009 11:02:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 7/III/04
08.04.2009 11:01:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 7/III/04
08.04.2009 10:58:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:57:19 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle z artykułu Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:56:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:54:52 Sylwester Marchewka Dodany załącznik Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle do artykułu Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:52:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:51:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:50:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
08.04.2009 10:48:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Załącznik do Uchwały Nr 7/III/04 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle
07.04.2009 12:33:18 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/81/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2008
07.04.2009 12:33:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/82/08 z dnia 31.01.2008 r. Zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
07.04.2009 12:32:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/83/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
07.04.2009 12:32:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/84/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.04.2009 12:32:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/85/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
07.04.2009 12:32:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/86/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kadzidło
07.04.2009 12:32:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVII/87/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat planowanego zadania pn. "Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance"
07.04.2009 12:31:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/88/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zmiany uchwały numer XVII/81/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kadzidło na rok 2008 r.
07.04.2009 12:31:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/89/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Filii Szkoły Podstawowej klasy I-III w Piaseczni
07.04.2009 12:31:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/90/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce
07.04.2009 12:31:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/91/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw
07.04.2009 12:30:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/92/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2008 rok Komisji Rewizyjnej
07.04.2009 12:30:42 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XVIII/93/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie realizacji zadania w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami" w 2008 r.
07.04.2009 12:30:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/94/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
07.04.2009 12:30:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/95/08 z dnia 31.03.2008 r. zmieniająca uchwałę nr IX/46/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmienionej uchwałą numer XVI/80/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2007 r.
07.04.2009 12:29:43 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/96/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie przystąpienia do pilotażowego programu "Uczeń na Wsi - pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujace gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" w 2008 r.
07.04.2009 12:29:31 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/97/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
07.04.2009 12:29:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/98/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie nabycia działek gruntów
07.04.2009 12:29:16 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/99/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
07.04.2009 12:29:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XIX/100/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności skargi złożonej przez Pana Tadeusz Dymerskiego na działalność Wójta Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:28:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/101/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2007 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
07.04.2009 12:28:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/102/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
07.04.2009 12:28:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/103/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomosci
07.04.2009 12:28:06 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/104/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzonych ścieków
07.04.2009 12:27:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/105/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
07.04.2009 12:27:35 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Uchwała nr XX/106/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania