1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
21.01.2010 12:04:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XII/07 z XII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 października 2007 r.
21.01.2010 12:03:27 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2007 r.
21.01.2010 12:03:15 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr XI/07 z XI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2007 r.
21.01.2010 12:01:44 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr X/07 z X Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 lipca 2007 r.
21.01.2010 11:56:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr IX/07 z IX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 13 lipca 2007 r.
21.01.2010 11:55:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr VIII/07 z VIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2007 r.
21.01.2010 11:55:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 1 czerwca 2007 r.
21.01.2010 11:53:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr VI/07 z VI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2007 r.
21.01.2010 11:52:41 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr V/07 z V Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 marca 2007 r.
21.01.2010 11:51:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Proszę kliknąć na odpowiednią kadencję w menu po lewej stronie, aby przejść do wybrania sesji.
21.01.2010 11:50:55 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Proszę kliknąć na odpowiednią kadencję w menu po lewej stronie, aby przejść do wybrania sesji.
21.01.2010 11:48:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Protokół nr III/06 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r.
21.01.2010 11:46:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr IV/07 z IV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 16 lutego 2007 r.
21.01.2010 11:44:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr III/06 z III Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 r.
21.01.2010 11:42:21 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr II/06 z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2006 r.
21.01.2010 11:41:04 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Protokół nr I/06 z I Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r.
20.01.2010 08:08:53 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Kontrola przeprowadzona w dniu 16 września 2009 r. przez pracowników Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotycząca realizacji umowy numer UWB/000052/07/D z dnia 02.10.2008 roku - obszar B programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"...
20.01.2010 08:06:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona w dniu 16 września 2009 r. przez pracowników Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotycząca realizacji umowy numer UWB/000052/07/D z dnia 02.10.2008 roku - obszar B programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"...
13.01.2010 13:31:26 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia
13.01.2010 13:13:55 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2009 roku. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na "budowę otwartego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 314 m2 na terenie działki nr ewid. 1090/5 i płyty betonowej do składania obornika o wymiarach 10 m x 18 m na działce nr ewidencyjny 1090/9 w obrębie wsi Kadzidło."
13.01.2010 13:13:40 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Uchwała 325/O/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 roku.
13.01.2010 13:12:38 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12.11.2009 r. Dotyczy podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
13.01.2010 13:11:59 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł XXXIX Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 16 listopada 2009 roku
13.01.2010 13:11:26 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie z dnia 29 października 2009 roku. Dotyczy budowy otwartego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 314 m2 na terenie działki nr ewid. 1090/5 i płyty betonowej do składania obornika o wymiarach 10 m x 18 m na działce nr ewidencyjny 1090/9 w obrębie wsi Kadzidło
13.01.2010 13:10:51 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 listopada 2009 r.
13.01.2010 13:10:29 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 12 listopada 2009 r.
13.01.2010 13:07:19 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 10 listopada 2009 r.
13.01.2010 13:06:33 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 29 października 2009 r.
13.01.2010 13:05:51 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 października 2009 r.
13.01.2010 13:05:24 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 14 października 2009 r.
13.01.2010 13:05:00 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 13 października 2009 r.
13.01.2010 13:04:34 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania programu współpracy samorządu gminy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
13.01.2010 13:04:15 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 31 sierpnia 2009 roku
13.01.2010 13:03:54 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 28 sierpnia 2009 roku
13.01.2010 13:03:20 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 27 sierpnia 2009 roku
13.01.2010 13:02:33 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2009 roku
13.01.2010 13:02:10 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2527W (od drogi krajowej nr 53) - Wach - Podgórze - Karaska - Kierzek.
13.01.2010 13:01:54 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2009 r.
13.01.2010 13:01:07 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 lipca 2009 r.
13.01.2010 13:00:51 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Postanowienie - 29.06.2009 r.
13.01.2010 13:00:14 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r. Dotyczy przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
13.01.2010 12:56:14 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.06.2009 r.
13.01.2010 12:55:41 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Postanowienie - 22.06.2009 r.
13.01.2010 12:55:20 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Zawiadomienie Wójta Gminy Kadzidło o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 19.06.2009 r.
13.01.2010 12:54:20 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 05.06.2009 r.
13.01.2010 12:54:01 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie z dnia 27.05.2009 roku. Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięzia pn." przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 576 o nawierzchni żwirowej w miejscowości Gleba, gm. Kadzidło".
13.01.2010 12:53:01 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia 14.05.2009 r.
13.01.2010 12:52:00 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 20.05.2009 r.
13.01.2010 12:51:34 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 19.05.2009 r.
13.01.2010 12:50:47 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2009 r.