1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
13.01.2010 12:49:47 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15.05.2009 r.
13.01.2010 12:49:12 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł XXXI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 20.04.2009 r.
13.01.2010 12:48:52 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia - Wyk”
13.01.2010 12:48:28 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 16.04.2009 r.
13.01.2010 12:47:47 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 15.04.2009 r.
13.01.2010 12:46:42 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 14.04.2009 r.
13.01.2010 12:44:39 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24 marca 2009 r. Dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Kadzidło z wyłączeniem wsi Kadzidło.
13.01.2010 12:39:26 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 marca 2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi w Glebie".
13.01.2010 12:36:03 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2009 r. Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.01.2010 12:33:40 Sylwester Marchewka Z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia do kategorii Rok 2009 został przeniesiony artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY W 2009 ROKU
12.01.2010 12:42:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 280/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.01.2010 12:35:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 280/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.01.2010 12:34:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 280/09 z dnia 27.11.2009 r. w sprawie oddania w użyczenie działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Kadzidło.
12.01.2010 12:33:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
12.01.2010 12:32:14 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kadzidło
11.01.2010 13:44:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 291/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 13:43:18 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 291/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 13:40:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 292/10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku.
11.01.2010 13:37:06 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 291/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 13:34:46 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 290/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
11.01.2010 13:32:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 288/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
11.01.2010 13:27:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 289/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 12:55:51 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 292/10 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2010 roku.
11.01.2010 12:46:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 291/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 12:44:05 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 289/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 12:40:53 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 290/09 z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
11.01.2010 12:39:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 289/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 12:39:13 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 289/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
11.01.2010 12:37:56 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 288/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
08.01.2010 09:22:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.01.2010 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Dostawa używanego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych".
08.01.2010 09:21:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 06.01.2010 r. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą "Dostawa używanego samochodu do zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych".
08.01.2010 08:23:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 16.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
08.01.2010 08:23:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 16.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę bazy kulturalnej w Gminie Kadzidło.
07.01.2010 13:11:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł
06.01.2010 14:59:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:58:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:57:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:57:50 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:40:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:39:23 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:38:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 1. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Kadzidło w roku 2010".
06.01.2010 14:28:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
06.01.2010 14:28:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu E - Rok 2010
06.01.2010 14:27:17 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu E - Rok 2010
06.01.2010 14:20:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2010
06.01.2010 14:19:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
06.01.2010 14:17:44 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
06.01.2010 14:16:59 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2010
06.01.2010 14:09:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 stycznia 2010 roku. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych numer 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gmina Kadzidło".
06.01.2010 14:07:59 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 stycznia 2010 roku. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu "Karaska" w granicach działek gruntowych numer 187/16 i 187/18 obrębu Piasecznia, gmina Kadzidło".