1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
Data Redaktor Zmiana
07.01.2019 14:42:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Barbara Bączek
07.01.2019 13:59:35 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 03.01.2019 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, obejmującej działki nr 75,78,95,338,585 o łącznej powierzchni 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
07.01.2019 13:58:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 03.01.2019 r. (znak sprawy: GBN.6821.8.25.2016) o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wach, obejmującej działki nr 75,78,95,338,585 o łącznej powierzchni 13,34 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Wach gm. Kadzidło. 
04.01.2019 14:13:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
04.01.2019 14:13:16 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
04.01.2019 14:12:11 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku inspektora ds. księgowości.
04.01.2019 11:42:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oferta pracy w Urzędzie Gminy Kadzidło na stanowisku Referenta ds. inwestycyjnych.
03.01.2019 14:55:43 Marta Ciak Edytowano artykuł Komisje Stałe Rady Gminy
29.12.2018 15:26:56 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.12.2018 na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło w 2019 r.”
29.12.2018 13:00:30 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
29.12.2018 10:16:19 Marta Ciak Edytowano artykuł Programy profilaktyczne
29.12.2018 10:15:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
29.12.2018 10:13:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Programy profilaktyczne
29.12.2018 10:12:14 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Programy profilaktyczne
29.12.2018 10:12:11 Marta Ciak Usunięty załącznik z artykułu Programy profilaktyczne
29.12.2018 10:10:52 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO  w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
29.12.2018 10:10:15 Marta Ciak Dodany nowy artykuł HARMONOGRAM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH NA TERENIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO  w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
29.12.2018 10:06:10 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
29.12.2018 10:01:37 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
29.12.2018 09:58:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29.12.2018 09:56:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
29.12.2018 09:52:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:48:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:44:16 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:39:31 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:33:09 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:25:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:20:19 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".
29.12.2018 09:18:24 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
29.12.2018 09:17:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
29.12.2018 09:15:19 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
29.12.2018 09:14:31 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu.
29.12.2018 09:10:39 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023.
29.12.2018 09:07:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2019-2023.
29.12.2018 09:02:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
29.12.2018 09:02:33 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy rejonowej Soleczniki znajdującej się na Litwie.
29.12.2018 09:00:57 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
29.12.2018 09:00:22 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
29.12.2018 08:58:12 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
29.12.2018 08:57:56 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
29.12.2018 08:56:50 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały Nr XLVIII/355/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
29.12.2018 08:56:18 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały Nr XLVIII/355/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis.
29.12.2018 08:53:34 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
29.12.2018 08:51:28 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019.
29.12.2018 08:50:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
29.12.2018 08:47:50 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018-2028.
29.12.2018 08:42:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:42:08 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:40:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
29.12.2018 08:39:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.