1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
Data Redaktor Zmiana
29.04.2009 09:50:55 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr III/11/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Kadzidło, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków
29.04.2009 09:47:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/7/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
29.04.2009 09:46:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr II/6/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prefinansowanie
29.04.2009 09:45:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IV/20/07 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
29.04.2009 09:43:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/48/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
29.04.2009 09:41:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/47/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
29.04.2009 09:40:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr IX/46/07 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
29.04.2009 09:37:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/36/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Chudku
29.04.2009 09:34:33 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:34:02 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:33:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/35/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
29.04.2009 09:32:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr VI/32/07 z dnia 26.04.2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kadzidło
28.04.2009 13:28:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 5. Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu 15-osobowego Volkswagen LT 35.
28.04.2009 13:28:41 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 5. Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu 15-osobowego Volkswagen LT 35.
28.04.2009 13:28:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 5. Przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu 15-osobowego Volkswagen LT 35.
28.04.2009 12:05:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVII/142/08 z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
28.04.2009 11:44:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/155/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
28.04.2009 11:29:51 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/133/08 z dnia 15.10.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
28.04.2009 11:17:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXV/132/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 roku
28.04.2009 11:05:19 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXV/128/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
28.04.2009 11:00:40 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XXV/128/08 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
28.04.2009 10:58:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIV/122/08 z dnia 23.07.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
28.04.2009 10:38:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXII/112/08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
28.04.2009 10:26:35 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XX/102/08 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
28.04.2009 10:17:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XIX/94/08 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
28.04.2009 09:59:29 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVIII/88/08 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie zmiany uchwały numer XVII/81/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kadzidło na rok 2008 r.
28.04.2009 09:53:47 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVII/84/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości
28.04.2009 09:49:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVI/78/07 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
28.04.2009 09:34:54 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Uchwała nr XII/62/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
28.04.2009 09:34:45 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/62/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
28.04.2009 09:32:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XII/60/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
28.04.2009 09:23:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XI/58/07 z dnia 17.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
28.04.2009 09:15:14 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr X/54/07 z dnia 24.07.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
28.04.2009 09:06:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXX/171/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną”.
28.04.2009 09:05:24 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXX/170/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zadania Pb. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Golance”.
28.04.2009 09:04:43 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXX/168/09 z dnia 23.03.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kadzidło do realizacji programu pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
28.04.2009 09:04:01 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXX/167/09 z dnia 23.03.2009 r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.
28.04.2009 09:02:41 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/165/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy na 2009 rok Komisji Rewizyjnej.
28.04.2009 09:00:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/164/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło.
28.04.2009 08:54:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/163/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009 – 2015”.
28.04.2009 08:49:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/162/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji im. Mieczysława Mieszki” na „Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle im. Ks. Mieczysław Mieszki”.
28.04.2009 08:48:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/160/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kadzidło.
28.04.2009 08:47:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/159/09 z dnia 09.02.2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
28.04.2009 08:46:25 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/158/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
28.04.2009 08:45:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/157/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
28.04.2009 08:44:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXIX/156/09 z dnia 09.02.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
28.04.2009 08:42:22 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVIII/154/08 z dnia 22.12.2008 r. Zmieniająca uchwałę nr XIX/97/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
28.04.2009 08:41:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVIII/153/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013
28.04.2009 08:38:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVIII/152/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOSiP, Publicznym Gimnazjum, Zespołach Szkół, Szkołach Podstawowych i Zespołach Placówek Oświatowych oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle
28.04.2009 08:37:02 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVIII/150/08 z dnia 22.12.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów