1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
Data Redaktor Zmiana
04.09.2009 09:13:39 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 4 września 2009 r. Dotyczy udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
27.08.2009 14:17:07 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 251213 W Wach - Karaska.
27.08.2009 13:58:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 251213 W Wach - Karaska.
27.08.2009 13:55:26 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 251213 W Wach - Karaska.
27.08.2009 13:54:27 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 13. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 251213 W Wach - Karaska.
27.08.2009 11:14:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu B - Rok 2009
27.08.2009 11:13:29 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu B - Rok 2009
27.08.2009 11:02:22 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 10:58:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 10:54:44 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 10:51:47 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
27.08.2009 10:49:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
27.08.2009 10:46:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.2. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic: Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
27.08.2009 09:22:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 09:21:07 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 09:21:01 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Karty typu A - Rok 2009
27.08.2009 09:20:08 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
25.08.2009 08:04:03 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2009 roku
25.08.2009 07:57:48 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne
25.08.2009 07:57:34 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Informacje ogólne
25.08.2009 07:49:09 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 31 sierpnia 2009 roku z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia. Rok 2009
25.08.2009 07:49:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł XXXVI Sesja Rady Gminy w Kadzidle - 31 sierpnia 2009 roku
25.08.2009 07:47:56 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 28 sierpnia 2009 roku z kategorii Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje, zawiadomienia. Rok 2009
25.08.2009 07:47:47 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy - 28 sierpnia 2009 roku
25.08.2009 07:46:24 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia - 27 sierpnia 2009 roku
25.08.2009 07:41:35 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
25.08.2009 07:27:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
25.08.2009 07:07:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2009 roku
25.08.2009 07:07:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - 26 sierpnia 2009 roku
24.08.2009 14:16:24 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk.
24.08.2009 14:16:01 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
24.08.2009 14:14:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk.
24.08.2009 13:59:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk.
24.08.2009 13:59:10 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 12. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa drogi gminnej Nr 250509W Czarnia-Wyk.
24.08.2009 12:11:20 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
24.08.2009 12:07:33 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
24.08.2009 12:05:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł 11.1. Zapytania, odpowiedzi, wyjaśnienia. Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
19.08.2009 06:52:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Karty typu A - Rok 2009
19.08.2009 06:51:51 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Karty typu A - Rok 2009
17.08.2009 13:35:36 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 13:00:10 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:59:04 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:53:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:51:17 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:47:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:44:36 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:40:16 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:38:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:34:54 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".
17.08.2009 12:26:27 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu 11. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 380 800,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle".