1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
04.08.2009 07:33:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXIV/191/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
04.08.2009 07:30:56 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXXIV/190/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności sjargi złożonej przez Pana Dariusza Sobiech na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
31.07.2009 14:22:13 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 242/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:58:57 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 241/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
31.07.2009 13:26:31 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXV/194/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
31.07.2009 13:25:17 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXV/193/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
31.07.2009 13:24:21 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Uchwała nr XXXV/193/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok. z kategorii XXXIV Sesja RG - 23.07.2009 r.
31.07.2009 13:24:07 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
31.07.2009 13:23:14 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIV/192/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i sołtysów.
31.07.2009 13:20:46 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIV/191/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
31.07.2009 13:19:40 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIV/190/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zasadności sjargi złożonej przez Pana Dariusza Sobiech na działalność Wójta Gminy Kadzidło.
31.07.2009 13:17:20 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXXIV/189/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
31.07.2009 13:13:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 240/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:09:42 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 243/09 z dnia 30.07.2009 r. w sprawie podaia do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2009 r.
31.07.2009 13:08:50 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 244/09 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:07:50 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 243/09 z dnia 30.07.2009 r. w sprawie podaia do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2009 r.
31.07.2009 13:07:06 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 243/09 z dnia 30.07.2009 r. w sprawie podaia do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Kadzidło za II kwartał 2009 r.
31.07.2009 13:05:07 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 239/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:04:46 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 240/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:04:23 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 241/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
31.07.2009 13:04:02 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 242/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:02:14 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 240/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 13:01:49 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 241/09 z dnia 27.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
31.07.2009 13:00:36 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 240/09 z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
31.07.2009 12:51:28 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie - rok 2008
31.07.2009 11:25:58 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 191/09 z dnia 07.01.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kadzidło na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
28.07.2009 12:25:59 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 12/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
28.07.2009 12:19:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 26/07 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
28.07.2009 12:16:32 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 155/08 z dnia 22.08.2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kadzidło za I półrocze 2008 roku.
28.07.2009 12:14:08 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 67/07 z dnia 28.08.2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kadzidło za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
24.07.2009 08:29:21 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2527W (od drogi krajowej nr 53) - Wach - Podgórze - Karaska - Kierzek.
24.07.2009 08:28:22 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 24.07.2009 r. Dotyczy wydania Gminie Kadzidło decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2527W (od drogi krajowej nr 53) - Wach - Podgórze - Karaska - Kierzek.
20.07.2009 12:09:37 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 20 lipca 2009 r. Dotyczy wykonania zadania pn."Przebudowa drogi w Glebie".
20.07.2009 12:08:23 Sylwester Marchewka Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 20 lipca 2009 r. Dotyczy wykonania zadania pn."Przebudowa drogi w Glebie".
20.07.2009 12:03:34 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 20 lipca 2009 r. Dotyczy wykonania zadania pn."Przebudowa drogi w Glebie".
20.07.2009 11:54:38 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 20 lipca 2009 r. Dotyczy wykonania zadania pn."Przebudowa drogi w Glebie".
15.07.2009 14:45:15 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 238/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
15.07.2009 14:43:39 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 239/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok.
15.07.2009 14:41:25 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 238/09 z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
15.07.2009 14:39:52 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 237/09 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2009 rok
15.07.2009 14:37:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 236/09 z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
15.07.2009 14:34:02 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 70/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kadzidło na 2007 r.
15.07.2009 14:31:49 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 69/07 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.
15.07.2009 14:27:40 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 208/09 z dnia 16.03.2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2008 rok.
15.07.2009 13:41:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 111/08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
15.07.2009 13:11:05 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Wójta Gminy Kadzidło nr 3/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
15.07.2009 10:40:38 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Sobiech Wiesława Janina
15.07.2009 10:37:45 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Sobiech Wiesława Janina
15.07.2009 10:37:18 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Sobiech Wiesława Janina
15.07.2009 10:35:48 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Chrostek Wiesław