1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Data Redaktor Zmiana
15.06.2020 17:47:16 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - załącznik nr 3
15.06.2020 17:47:00 Sylwester Marchewka Usunięto artykuł Klazula informacyjna - załącznik nr 3 z kategorii Powszechny spis rolny - 2020 r.
15.06.2020 17:46:39 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu
15.06.2020 17:46:05 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł
15.06.2020 17:42:30 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2
15.06.2020 17:41:57 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2
15.06.2020 17:39:12 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatury - załącznik nr 1
15.06.2020 17:39:00 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatury - załącznik nr 1
15.06.2020 17:34:26 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Kadzidło - Gminnego Komisarza Spisowego
15.06.2020 17:34:01 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Kadzidło - Gminnego Komisarza Spisowego
15.06.2020 14:49:18 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
15.06.2020 14:48:30 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
15.06.2020 14:25:00 Wiesław Nasiadka Dodany załącznik do artykułu 6. Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi żwirowej w Chudku”
15.06.2020 12:28:09 Sylwester Marchewka Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 12:27:32 Sylwester Marchewka Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 11:06:19 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
15.06.2020 11:04:09 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:39:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
10.06.2020 10:39:13 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
10.06.2020 10:37:18 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:36:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:35:07 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2020 r. 
10.06.2020 10:34:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kadzidło w 2020 r. 
10.06.2020 10:30:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kadzidło na rok szkolny 2020/2021
10.06.2020 10:29:59 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kadzidło na rok szkolny 2020/2021
10.06.2020 10:25:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:25:06 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/180/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Kadzidło
10.06.2020 10:23:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
10.06.2020 10:22:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
10.06.2020 10:20:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
10.06.2020 10:20:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/178/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
10.06.2020 10:15:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 10:13:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/177/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 10:08:33 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
10.06.2020 10:06:24 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
10.06.2020 10:00:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 135/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.
10.06.2020 10:00:16 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 135/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.
10.06.2020 09:46:41 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 134/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.06.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie
10.06.2020 09:46:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 134/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 04.06.2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie
10.06.2020 09:42:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 133/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 09:41:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 133/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 09:38:58 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 132/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.05.2020 r. w sprawie informacji za 2019 r.
10.06.2020 09:33:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 132/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 27.05.2020 r. w sprawie informacji za 2019 r.
10.06.2020 09:26:02 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 131/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 09:25:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 131/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 26.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 09:13:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 130/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
10.06.2020 09:13:00 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 130/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
09.06.2020 11:12:40 Sylwester Marchewka Edytowano artykuł Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
09.06.2020 10:55:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 czerwca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń."
09.06.2020 10:55:07 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 czerwca 2020 r. (Znak sprawy: GG.6733.4.2020), dotyczy wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowie i przebudowie drogi żwirowej w Dylewie kol. Małachowo. Droga będzie miała charakter drogi publicznej zlokalizowanej w pasie drogowym o szerokości 6 m. Pas drogowy przebiega przez teren leśny, który zostanie odpowiednio przygotowany pod projektowaną drogę, tzn. nastąpi wycinka drzew i zakrzaczenia na podstawie odpowiednich zezwoleń."