1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
Data Redaktor Zmiana
12.10.2020 07:42:36 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.10.2020 r. (Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.133.2020.ED) o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.: budowę przebudowę rowów otwartych oraz budowę i przebudowę przepustów, zlokalizowanych na działkach w obrębie ewidencyjnym Wach, w związku z realizacją " Budowy i rozbudowy drogi gminnej położonej w obrębie miejscowości Wach kol. Zakobiałki w km 0+000-1+863" , gm. Kadzidło
10.10.2020 11:35:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
10.10.2020 11:35:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 16. Przetarg nieograniczony nr IK.271.16.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo i w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło"
09.10.2020 13:20:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 października 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2020) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN-SP nr 563 w Kadzidle, ul. Warszawska 1A, działki nr 1182/1 i 1183/5, obręb ewidencyjny Kadzidło".
09.10.2020 13:19:40 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 09 października 2020 r. (Znak sprawy: GG.6220.16.2020) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Przebudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN-SP nr 563 w Kadzidle, ul. Warszawska 1A, działki nr 1182/1 i 1183/5, obręb ewidencyjny Kadzidło".
08.10.2020 16:58:31 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
08.10.2020 16:58:03 Kazimierz Bielski Dodany załącznik do artykułu 15. Przetarg nieograniczony nr IK.271.15.2020 na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło kol. Podgatka"
08.10.2020 11:09:44 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 167/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych
08.10.2020 11:09:34 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 167/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych
08.10.2020 11:01:49 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 166/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
08.10.2020 11:01:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 166/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
08.10.2020 09:37:30 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 165/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
08.10.2020 09:37:10 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 165/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji czystego biurka i czystego ekranu w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
08.10.2020 09:32:08 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 164/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania ze skrzynką poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.
08.10.2020 09:31:47 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 164/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie instrukcji postępowania ze skrzynką poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.
08.10.2020 09:26:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 163/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle
08.10.2020 09:26:12 Marta Ciak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 163/2020 WÓJTA GMINY KADZIDŁO z dnia 01.09.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kadzidle
08.10.2020 09:14:01 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/226/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
08.10.2020 09:11:20 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/229/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
08.10.2020 09:11:11 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/229/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
08.10.2020 09:09:54 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/228/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło 
08.10.2020 09:09:45 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/228/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kadzidło z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych i sołtysów w Gminie Kadzidło 
08.10.2020 09:06:56 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
08.10.2020 09:06:48 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/227/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kadzidło
08.10.2020 09:03:52 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/226/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
08.10.2020 09:02:11 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/225/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2020-2030
08.10.2020 09:01:51 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/225/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2020-2030
08.10.2020 08:57:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w odniesieniu do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
08.10.2020 08:57:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w odniesieniu do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
08.10.2020 08:46:28 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/223/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
08.10.2020 08:45:55 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/223/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020
07.10.2020 12:09:22 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
07.10.2020 12:07:38 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
07.10.2020 12:03:13 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XXV/221/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
07.10.2020 12:02:53 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Uchwała nr XXV/221/2020 Rady Gminy Kadzidło z dnia 18 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030
07.10.2020 10:12:04 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 września 2020 roku.
07.10.2020 10:11:54 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXVI/2020 z XXVI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 września 2020 roku.
07.10.2020 10:09:59 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXV/2020 z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 września 2020 roku.
07.10.2020 10:09:44 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXV/2020 z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 18 września 2020 roku.
07.10.2020 10:08:40 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXIV/2020 z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
07.10.2020 10:08:21 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXIV/2020 z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
07.10.2020 10:05:51 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXIII/2020 z XXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
07.10.2020 10:05:36 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło" na terenie gminy Kadzidło, woj. mazowieckie.
07.10.2020 10:05:25 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis-Długi Kąt-Kadzidło" na terenie gminy Kadzidło, woj. mazowieckie.
07.10.2020 10:04:17 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXIII/2020 z XXIII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
07.10.2020 10:02:43 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 roku.
07.10.2020 10:01:32 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu Protokół nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 maja 2020 roku.
07.10.2020 10:00:53 Marta Ciak Usunięto artykuł Protokół nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 maja 2020 roku. z kategorii Kadencja 2018-2023
07.10.2020 09:59:35 Marta Ciak Dodany nowy artykuł Protokół nr XXII/2020 z XXII Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 roku.
07.10.2020 09:58:26 Marta Ciak Dodany załącznik do artykułu